Nieuws

Nijpend woningtekort doet uitwijken naar andere oplossingen

Met een woningtekort van intussen ruim 300.000 woningen, is het geduld bij de Tweede Kamer op. Terwijl ministers aangeven maatregelen te gaan nemen, wordt ook op andere gebieden naar uitwegen gezocht, zoals een vliegveld en het platteland.

In het Kwartaalbericht Woningmarkt van de economen van Rabobank is te lezen dat het woningtekort de komende jaren verder zal toenemen, onder andere door problemen in de bouw en de lage hypotheekrentes. Hoewel de stijging van huizenprijzen waarschijnlijk afvlakt, zien we de huizen in 2020 nog 5,5 procent duurder worden en in 2021 nog 2,5 procent. Dat er een woningnood is, kan niemand ontkennen.

Bouwen op het vliegveld

Om dit het hoofd te bieden, gaat gemeente Katwijk samen met Rijksvastgoedbedrijf akkoord met de woningbouw op voormalig vliegveld Valkenburg. Daar komen ten minste 5.000 extra nieuwbouwhuizen. De onderhandelingen hiervoor duurden in totaal vijftien jaar, vooral omdat de gemeente meer woningen voor het middensegment wilde realiseren.

Bouwen op het weiland

Ondertussen roept Jan Fokkema, directeur van NEPROM, het Rijk op om weilanden aan te wijzen als geschikte bouwlocatie voor woningen. Fokkema geeft aan dat woningen bouwen in steden noodzakelijk is, maar niet langer voldoende is om de woningnood te bestrijden. Volgens hem moeten er op korte termijn op grote schaal ook bouwlocaties aan de randen van de steden beschikbaar komen.

‘Werkende armen’

Terwijl deze bouwwoede raast, denkt PvdA’er Henk Nijboer dat bouwen alleen niet voldoende is, zo is te lezen op Trouw. Nijboer benadrukt dat beschikbare woningen meer gereguleerd moeten worden, want met ‘huren van 1.100 euro of meer worden heel veel mensen werkende armen’.

Deel dit artikel