Nieuws

Beverwaard geselecteerd voor ontwerpprijs

IJsselmondse wijk Beverwaard is geselecteerd om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven.

Met Panorama Lokaal wordt met een nieuw ontwerp ingezet om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar te maken voor de toekomst. Gemeente Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta en de woningcorporaties Woonbron en Woonstad hebben de Beverwaard aangemeld voor deze prijsvraag om deze jaren 80 wijk, met de typische woonerven positief op de kaart zetten.

Sterke verbetering van de wijk

Nu Beverwaard is geselecteerd, gaan de partijen de prijsvraag uitwerken in nauwe samenwerking met Buurt Bestuurt Beverwaard, bewoners, winkeliers en architecten. De buitenruimte in Beverwaard verdient een aanpak om de wijk sterk te verbeteren. De singels zijn aan onderhoud toe en ook de riolering is in slechte staat. Daarbij moet de wijk aangepast worden op de voorspelde klimaatverandering, waarbij aandacht is voor waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit.


Deel dit artikel