Nieuws

Woonzorgzone Elsbroek-Zuid gaat laatste fase in

De derde en tevens laatste fase van het project woonzorgzone Elsbroek Zuid is onlangs van start gegaan. Bij dit project staat het realiseren van een gemengde inclusieve wijk centraal.

In totaal beslaat het project 40 zorgappartementen, 35 levensloopbestendige appartementen en 45 grondgebonden woningen. Met het realiseren van de woonzorgzones geeft gemeente Hillegom een eigentijds antwoord op de groeiende vraag naar zorgwoningen, levensloopgeschikte woningen en goed toegankelijke buurten voor ouderen en mensen met én zonder beperking.

Iedereen leeft naast en met elkaar

De nieuwe buurt wordt zodanig ontworpen dat jong en oud hier goed samen kunnen leven en wonen. Het openbaar gebied is straks drempelloos, zodat mensen met rollator of rolstoel eenvoudig kunnen bewegen. Het gebied zal aansluiten op de structuur van de omliggende omgeving. Zo zal het water aan de Vincent van Goghsingel worden doorgetrokken en komt er veel groen in de vorm van bomen, hagen en tuinen. De woningen zijn gasloos en energiezuinig, waarmee ze voorzien in comfortabel en toekomstbestendig wonen. Ook worden in dit gebied klimaatadaptieve maatregelen getroffen, zoals waterdoorlatende tegels. Daarnaast wordt ruimte gecreëerd voor initiatieven met deelauto's en uitbreidbare laadpalen voor elektrische auto's.

Toekomstbestendige woonomgeving

De gemeente Hillegom en AM willen een buurt realiseren voor mensen die het fijn vinden om samen met anderen te wonen. Onderlinge ontmoeting en contact en samen activiteiten ondernemen staat centraal. De inrichting van het gebied en de ontmoetingsruimten in de appartementencomplexen faciliteren dit. Ook worden zorginnovaties toegepast als de ‘comfortability’-app; een app op je smartphone of tablet waarmee allerlei functies op het terrein van huiscomfort, energie, maar ook zorg worden geïntegreerd. Hiermee creëren we een leefomgeving die klaar is voor de toekomst en waar volop aandacht is voor gezondheid en ontspanning; een ‘Heerlijk Hillegom’ voor iedereen.

Middeldure huur en koop

Er komen 75 huurappartementen in het middeldure huursegment, ook worden er 27 rijwoningen en 18 geschakelde twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. Het ontwerp komt van stedenbouwkundig en architectenbureau Inbo. De start bouw staat gepland voor de tweede helft van 2021.

Deel dit artikel