Nieuws

Provinciehuis Zuid-Holland ondergaat duurzame renovatie

De provincie Zuid-Holland gaat de komende jaren haar hoofdgebouw in Den Haag renoveren en verduurzamen. Het samenwerkingsverband Kuijpers, Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis, dat de Tender won, rondt de renovatie in 2022 af.

Kraaijvanger ontwierp de renovatie als een vindingrijke duurzame renovatie die recht doet aan de oorspronkelijke architectuur, met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en klimaatambities voor het klimaatneutraal maken van de overheidsgebouwen.

De provincie wilde haar hoofdgebouw moderniseren, duurzaamheidsambities waarmaken, indelingsflexibiliteit creëren en een meerjarig onderhoudsplan bedenken. Kraaijvanger zocht met het integrale team de grenzen op en maakte het ontwerp voor een transformatie waarbij de kwaliteiten en esthetische waarden van het gebouw maximaal verbeterd en benut worden. Opvallend daarbij zijn de diverse integrale oplossingen die het team heeft aangedragen en de manier waarop het daglicht binnenvalt.
Volledig energieneutraal

De modernisering en renovatie moeten leiden tot een energieneutraal gebouw, wat aansluit bij bestaande beleidsdoelen rondom klimaat, zoals de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. Architectonische ingrepen met volledig geïntegreerde bouwfysische en installatietechnische oplossingen, zoals het vervangen van de derde verdieping door een 'zwevende' duurzame dakopbouw, dragen hier aan bij. Dit nieuwe element beëindigt het gebouw van architect Peutz als een verfijnde minimalistische kroonlijst. 

Het dak is een drager van duurzaamheid op de thema's gezondheid, licht, energie en materiaalgebruik. Boven het voormalige Binnenhof op de tweede verdieping, is een centrale zone met daarin lichtkappen gevestigd. Deze filteren natuurlijk licht het gebouw in, terwijl het dak direct zonlicht buiten houdt. Dit helpt opwarming tegen te gaan en geeft uiting aan de visie van Kraaijvanger het gebouw lichter te maken. 


Zonnepanelen op het dak, in combinatie met energieopslag in de bodem, zorgen ervoor dat de grondgebonden energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Isolatie van de bestaande gevels en drievoudige beglazing helpen opwarming tegen te gaan en dragen bij aan de vermindering van de koellast. Verder worden materialen zoveel mogelijk hergebruikt en hebben eventuele nieuwe materialen een verantwoorde herkomst. 

Deel dit artikel