Nieuws

Dieptepunt mkb-bouw in 2013?

Middelgrote en kleine aannemers in bouw en infra zijn in het afgelopen jaar nog dieper in het dal geraakt dan het jaar daarvoor. In 2013 vertrok een nog groter deel van de werknemers op basis van gedwongen ontslag en trokken nog minder bedrijven personeel aan dan in 2012. De werkvoorraad nam af, evenals het aantal flexwerkers. Omzet en rendementen daalden nog verder, wat ook tot uiting kwam in een uiterst minieme animo tot investeren. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een vandaag gepresenteerd onderzoek van Panteia / EIM in opdracht van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra in Veenendaal.

Naast deze sombere signalen over 2013 is er een aantal positieve signalen dat wijst op een kentering ten goede. De verwachtingen ten aanzien van de werkvoorraad zijn een stuk optimistischer. En ook verwachten aannemers een minder ongunstige omzetontwikkeling, evenals een positiever bedrijfsresultaat. De Aannemersfederatie heeft op basis van de verwachtingen de indruk dat ondernemers hunkeren naar beter. Echter, dat beter is er nog niet, maar wellicht ‘doet hoop ondernemen’!

 

Vertrek personeel verschilt per sector

Eén op de zes bedrijven in de totale mkb-bouwsector heeft in 2013 personeel uit de sector zien vertrekken; iets minder dan in 2012. Het percentage verschilt echter nogal per bedrijfstak; minder B&U- en sloopbedrijven zagen personeel vertrekken, in de GWW-sector bleef het percentage gelijk en in de GA-sector nam dit toe. Van het vertrokken personeel deed 85% dit op basis van ontslag, waarmee de uitstroom vanwege ontslag in 2013 nog iets is toegenomen ten opzichte van 2012 (81%).

 

Slechts 8% van de bedrijven heeft in 2013 nieuwe medewerkers aangetrokken, dat is de helft minder dan in 2012. Ook is door een veel kleiner percentage (58%) bedrijven in 2013 personeel ingeleend dan in 2012 (72%). Als vorm van flexibele arbeid wonnen uitzendkrachten iets aan populariteit.

 

Werkvoorraad afgenomen, meer optimisme over verwachtingen

In het voorjaar van 2014 was de werkvoorraad beduidend geringer dan in dezelfde periode in 2013. Op zich verbaast het dan ook dat het oordeel van bedrijven over de werkvoorraad in 2014 vrijwel exact gelijk is aan dat van 2013. Mogelijke verklaring hiervoor is volgens de Aannemersfederatie dat aannemers in het voorjaar van 2014 een stuk optimistischer in hun verwachtingen over de werkvoorraad zijn, dan in het voorjaar van 2013. Zowel het percentage bedrijven met een werkvoorraad groter dan 10 weken als groter dan 20 weken is afgenomen. Alleen voor de korte termijn staat meer werk gepland.

 

Omzet in 2013 nog achteruit, 2014 mogelijke kentering

 40% van de bedrijven zag in 2013 de omzet (verder) dalen. De GWW-bedrijven hadden de minst ongunstige omzetontwikkeling. Voor 2014 verwachten mkb-aannemers een minder ongunstige omzetontwikkeling dan in 2013. Bijna de helft verwacht een consolidatie van de omzet, ruim een derde een omzettoename en ruim een vijfde een (verdere) omzetdaling.

 

Verlies in 2013 hoger dan in 2012, hoop voor 2014

Van 2012 op 2013 zijn de bedrijfsresultaten in het mkb in bouw en infra (verder) teruggelopen. Het aandeel bedrijven met een resultaat ‘rond de nul’ bedroeg over 2013 – net als over 2012 – een kwart. Het aandeel winstgevende bedrijven daalde met 9 procent tot 56%, het aandeel bedrijven met verlies nam met hetzelfde percentage toe. Vooral het aantal ondernemers dat zeer ontevreden is met het bedrijfsresultaat nam van 2012 op 2013 toe; van 13 naar 19%.

 

De verwachte ontwikkeling van het bedrijfsresultaat wordt voor 2014 wat positiever ingeschat dan de realisatie over de afgelopen twee jaren aangeven; 33% verwacht een toename van het bedrijfsresultaat, tegenover 17% die op een (verdere) afname rekent.

 

 

 

 

Deel dit artikel