Nieuws

Leeuwardense buitenspeelbuurt Huizum geopend

In Leeuwarden is onlangs de buitenspeelbuurt Huizum geopend.  Kinderen hebben mee kunnen denken, ontwerpen en beslissen om in hun buurt beter, leuker en veiliger buitenspelen mogelijk te maken.

Leeuwardense buitenspeelbuurt Huizum geopend

 

Goed bereikbaar en uitdagend


Ieder kind wil graag lekker buitenspelen. Jantje Beton werkt daarom samen met kinderen aan vrij toegankelijke, avontuurlijke speelplaatsen in hun eigen buurt. Buitenspeelplekken die goed bereikbaar en uitdagend zijn. Zoals in de wijk Huizum in Leeuwarden, waar in samenwerking met de kinderen uit de wijk en Nijha, ontwerper en inrichter van speel- en beweegruimten, een prachtige buitenspeelbuurt is gecreëerd. Nijha is vanuit haar expertise gevraagd een bijdrage te leveren om, binnen een bestaande omgeving, een uitdagende speel- en beweegomgeving te verwezenlijken zonder daarbij gebonden te zijn aan formele speelplekken.

Nauw contact met de kinderen


Nadat de gemeente Leeuwarden zich had gemeld bij Jantje Beton, is met hulp van buurtbewoners en kinderen in kaart gebracht aan welke speelvoorzieningen behoefte was. Vervolgens is er een projectteam geformeerd met daarin vertegenwoordigers van Jantje Beton, Nijha en de gemeente Leeuwarden. De projectgroep heeft steeds in nauw contact met de kinderen gestaan. Nijha heeft een wijkanalyse van de loop- en fietsroutes, speelplekken en knelpunten gemaakt en er zijn brainstorm- en ontwerpsessies met de kinderen gehouden. Verder heeft Nijha geadviseerd en overlegd met de gemeente en andere betrokken organisaties. Tevens heeft Nijha de realisatie van de speelbuurt op zich genomen.

Gemarkeerde oversteekplekken


Een voorbeeld van de goede samenwerking binnen de projectgroep zijn de gemarkeerde plekken waar de kinderen kunnen oversteken. Deze hebben een signaalfunctie voor andere weggebruikers. Nijha heeft deze oversteekplaatsen zodanig ontworpen en aangelegd dat ze goed passen binnen het voor de kinderen aansprekende jungle-thema.

Zelf spelen


Kinderen gaan sneller en met meer plezier spelen door ze zelf eenvoudige speelelementen aan een bebouwde omgeving toe te laten voegen. De kinderen hebben bijvoorbeeld meegeholpen bij het verven van de betonnen speelelementen. Dit geeft extra betrokkenheid en dat toont deze hele speelwijk aan. De gecreëerde speelroute loopt dwars door de wijk. Om de betrokkenheid van de kinderen ook in de toekomst te waarborgen, zullen de onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk in samenspraak met hen worden uitgevoerd. Op die manier is en blijft het, ook op termijn, hún speelbuurt. Ze kunnen dicht bij huis en veilig buitenspelen in een goed bereikbare, uitdagende speelbuurt.
  Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel