Nieuws

Klimaatbestendige stad: Meer groen en meer blauw in de stad!?

Het klimaat verandert de komende decennia ingrijpend. De kans op overstromingen, hittegolven en extreem droge perioden wordt groter. De klimaatbestendige stad is een stad die daarop is voorbereid. Welke maatregelen kun je nemen om een stad klimaatbestendig te maken? Meer groen en meer blauw in de stad!?

Maar zo eenvoudig is het niet, zegt ook Wouter Schik, landschapsarchitect en adviseur duurzame gebiedsontwikkeling bij ARCADIS Nederland BV. “Wat ontbreekt is wetenschappelijke onderbouwing.

 

Hittestress terugdringen

Onderzoek in onder meer Rotterdam, Tilburg, Haaglanden en Nijmegen en Arnhem, bevestigt weliswaar dat meer groen en blauw in de stad helpt om bijvoorbeeld hittestress terug te dringen, maar de complexiteit van de openbare ruimte bemoeilijkt om met harde cijfers de effectiviteit te onderbouwen: welke maatregelen hoe  toegepast hebben nu concreet wat voor effect? Meer water in de stad – om een voorbeeld te noemen – kan overdag hittestress reduceren, maar ’s nachts kan oppervlaktewater juist weer voor verminderde afkoeling van de stad zorgen, onder bepaalde condities. Terwijl meer blauw wel weer gunstig is om piekbuien op te vangen.”

 

“Daar komt bij, vervolgt Schik, dat maatregelen om een stad klimaatbestendig te maken meestal ‘specifiek’ zijn en locatiegebonden, en niet generiek. Dat maakt het lastig om een wetenschappelijk onderbouwd instrumentarium te ontwikkelen voor het integraal ontwerpen van een klimaatbestendige stad of wijk. Met logisch nadenken komen je in grote lijnen ver, maar ‘precies’ is lastig – ook wat betreft de (economische) meerwaarde.”

 

Meer weten? Download hieronder het volledige artikel over de klimaatbestendige stad, zoals verschenen in het themanummer Duurzaam Bouwen van Stedebouw & Architectuur.

 

 

klimaatbestendigestad.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel