Nieuws

De Flexibele Stad, oplossingen voor leegstand en krimp

De enorme hoeveelheid leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen tonen aan dat de ruimtelijke ordening in Nederland is vastgelopen. In het door NAi uitgegeven boek De Flexibele stad, oplossingen voor leegstand en krimp, beschrijven de auteurs Maarten van Tuijl en Tom Bergevoet een nieuwe, flexibele ontwikkelwijze die oplossingen biedt voor de uitdagingen van de hedendaagse stad.

 

Centraal staan de transformatie van het bestaande, de invloed van de gebruiker en de omgang met onvoorspelbaarheid.

De noodzaak tot een nieuwe ontwikkelwijze is evident. De ruimtelijke ontwikkeling in Nederland stagneert en de structurele leegstand van vastgoed en bouwrijpe grond neemt toe. In 2013 16 procent leegstand in kantoren, 8 procent  in retail en 38.000 hectare braak liggend terrein. Daarmee komt de leefbaarheid in onze dorpen en steden onder druk te staan.

 

Al lijkt de impasse op het eerste gezicht veroorzaakt door de economische crisis, het is het gangbare model voor ruimtelijke ontwikkeling zélf dat in een crisis verkeert. De tijd is voorbij waarin forse, langdurige economische en demografische groei samen opgingen. Economische groei is niet langer vanzelfsprekend en er ligt nationale demografische krimp op de loer. Met deze nieuwe omstandigheden kan het gangbare model voor ruimtelijke ontwikkeling niet omgaan. Wachten op het einde van de economische crisis heeft daarom geen zin. Er moet gewerkt worden aan een alternatief dat uit gaat van het bestaande, gebruiksgericht is en beter kan omgaan met onvoorspelbaarheid.

 

Alternatief

Momenteel wordt op veel plaatsen gereflecteerd, gedebatteerd en geëxperimenteerd. Nieuwe procesmatige methodieken, bestuursrechtelijke handleidingen, alternatieve verdienmodellen en innovatieve design-tools buitelen over elkaar heen in een poging nieuwe opdrachtgevers te verleiden.

Door het vakjargon zijn deze nieuwe trends, tools en tricks voor buitenstaanders vaak moeilijk te doorgronden. Waarvoor bieden zij oplossingen en wanneer pas je ze toe? Kunnen ze elkaar aanvullen of versterken? In De Flexibele stad   is de enorme vloed aan nieuwe inzichten en mogelijkheden geordend en een overzichtelijke reeks instrumenten bij elkaar gebracht. Meer daarover leest in een artikel van Maarten van Tuijl en Tom Bergevoet in Stedebouw & Architectuur. Het artikel is hieronder te downloaden.

flexibelestad.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel