Nieuws

Punten scoren met groen bouwen

Gemeente Den Haag gaat een puntensysteem invoeren dat groener bouwen moet stimuleren.

Ontwikkelaars en architecten worden op deze manier min of meer verplicht om groen en natuur in de directe omgeving van het project te bevorderen, schrijft Omroep West. Per nieuwbouwproject wordt nagegaan hoeveel punten er behaald dienen te worden. Voor het puntenaantal geldt: hoe meer punten, hoe meer maatregelen er getroffen dienen te worden.

Zelf maatregelen kiezen

De ontwikkelaar of architect kan bij het maken van het ontwerp een keuze maken uit een lijst met verschillende maatregelen. Aan elke maatregel is een aantal punten toegekend. De architect of ontwikkelaar neemt net zoveel maatregelen als nodig om het benodigde puntenaantal te behalen. Om een idee te krijgen van het aantal punten per maatregel: de aanleg van een biodivers-dak is goed voor drie punten. Het aanbrengen van een insectensteen levert één punt op.

Totstandkoming

Het originele plan werd in het coalitieakkoord aangekondigd en is vervolgens door Arcadis uitgewerkt. Een belangrijk uitgangspunt is dat het systeem niet ingewikkeld in elkaar zit en dat het ontwikkelaars niet afschrikt. Het systeem wordt gefaseerd ingevoerd. Dit jaar begint de gemeente met een aantal projecten rond de Haagse stations en de Binckhorst. Bij bouwprojecten waar het natuurinclusief bouwen nog niet verplicht is, komt dit op het wensenlijstje te staan. 

Deel dit artikel