Nieuws

'Bouwen, digitaliseren en samenwerken voor thuiswonende ouderen'

In een advies van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen wordt gepleit om nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Alleen dan kan de zorg voor thuiswonende ouderen op peil worden gehouden.

Het advies is op 15 januari 2020 door commissievoorzitter Wouter Bos aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS. In het advies worden 35 aanbevelingen gedaan die de commissie toetst aan de vier principes van de REIS: regie, eenvoud, integrale benadering en samenwerking.

De aanbevelingen zijn terug te voeren naar drie centrale adviezen, hieronder benoemd en toegelicht.

Ga (ver)bouwen!

De commissie benadrukt dat de fysieke woonomgeving cruciaal is voor ouderen om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen bieden een oplossing, want in de huidige situatie is het woningaanbod ontoerikend voor ouderen.

Ga digitaal!

Zowel aanbieders van professionele zorg en ondersteuning als ouderen zelf gaan meer gebruiken moeten maken van digitale technologieën. Dit maakt het dagelijks leven van ouderen makkelijker en aangenamer. Bovendien kan grootschalig gebruik van technologie leiden tot meer eigen regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners. 

Werk samen!

Schaarse middelen en personeel dwingen ons ertoe te moeten woekeren voor ouderen in de zorg. Alleen met lokale en regionale samenwerking kunnen de beschikbare middelen op een efficiënte wijze worden ingezet.

Reageren

De commissie nodigt alle partijen die bij zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen betrokken zijn uit om te reageren op het advies. Dit kan tot uiterlijk 1 april 2020. Dat kan via deze link. Op die pagina is ook het volledige advies te lezen.

Deel dit artikel