Nieuws

Jongeren nemen plaats in van bejaarden in verzorgingshuis

Leegstaande verzorgingshuizen zijn het nadelige gevolg van de scheiding van wonen en zorg. Voor Woonzorg Nederland en Camelot was dit de aanleiding om met een alternatieve invulling te komen voor het verzorgingshuis De Olmenhof in Amstelveen. Het pand staat sinds vorig jaar februari leeg.

Op dit moment wordt De Olmenhof geschikt gemaakt voor jongerenhuisvesting. Deze transformatie neemt drie maanden in beslag. Het resultaat zal zijn dat er 88 zelfstandige woonruimtes en 7 onzelfstandige woonruimtes komen voor jongeren die in vloeroppervlakte variëren tussen de 24 en36 vierkante meter. De studio’s zullen bestaan uit een woonruimte, eigen badkamer en keukenunit. De studio’s worden verhuurd op basis van de leegstandwet voor een periode van minimaal 2 jaar.

 

Erik van Leeuwen, Clustermanager Woonzorg Nederland “We hebben samen een plan opgesteld. De gemeente Amstelveen heeft door het afgeven van vergunningen voor verhuur op basis van de leegstandwet haar bereidheid laten zien om tot een goede en snelle oplossing te komen.”

 

Remco van Olst, COO leegstandbeheerder Camelot Europe “Het is inspirerend om te zien dat een woningcorporatie, gespecialiseerd in ouderenzorg, de uitdaging aangaat om alternatieve oplossingen te zoeken door jongeren te huisvesten in haar leegstand.”

 

Het transformatieteam van Camelot is vanaf het begin nauw betrokken bij dit project. Na het schrijven van het bestek en het berekenen van het budget voeren ze nu het bouwmanagement uit. Ook is het vastgoedbeheer aan hen uitbesteed.

Vanaf 1 april trekken de eerste nieuwe jonge bewoners in het pand.

  

 www.cameloteurope.com

 

Transformatie van leegstaand verzorgingshuis naar jongerenhuisvesting in Amstelveen

Deel dit artikel