Nieuws

Nieuw kantoor EMA netjes op tijd opgeleverd

Bouwcombinatie EMA, een samenwerking tussen Dura Vermeer en Heijmans, heeft de nieuwbouw van het Europees Geneesmiddelen Agentschap in Amsterdam voor de harde deadline weten te realiseren.

In een proces dat zich kenmerkt door complexiteit en snelheid is voor de uitwerking van het interieur naast de gezamenlijke afstemming binnen het bouwteam bovendien een nieuwe afstemming met EMA aangegaan. Het gehele interieur is vanaf het begin in 3D gevisualiseerd door Fokkema & Partners. Hierdoor is de gebruiker direct betrokken bij het eindresultaat. 


Op basis van de ervaring die het bureau heeft in het maken van hoogwaardige gebouwinterieurs, heeft bouwcombinatie EMA in het casco ontwerp tijdig een aantal optimalisaties kunnen doorvoeren. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er plattegronden zijn ontstaan met een natuurlijke oriëntatie en een flexibel, toekomstbestendig stramien waarbij alle onderdelen op een logische plek terecht is gekomen.
Brexit

De komst van van EMA van Londen naar Amsterdam is een gevolg van de Brexit. EMA is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen voor mensen en dieren die op de Europese markt worden toegelaten. Bij het naar Amsterdam halen van EMA heeft de rijksoverheid een belangrijke belofte gedaan aan Europa: op 15 november staat er een nieuw kantoor met 1300 werkplekken. In mei 2018 werd de eerste paal in de grond geslagen voor het 39.000 m2 grote gebouw, waarin zich onder meer zeven grote vergaderzalen bevinden. In een bouwtijd van achttien maanden waar normaal gesproken het dubbele aantal voor staat, heeft EMA een 81 meter hoog gebouw met 19 verdiepingen weten te realiseren.

Snelle bouwtijd

Bouwcombinatie EMA heeft alles op alles gezet om een snelle bouwtijd te waarborgen. Om bijvoorbeeld eerder te kunnen starten met de realisatie van de nieuwbouw, is het voorlopig ontwerp in logische bouwdelen opgeknipt (kern, gevel en afwerking/inrichting). Door het opknippen in bouwdelen liepen ontwerpfases van verschillende onderdelen door elkaar. Zo konden de heipalen al de grond in, terwijl op andere onderdelen het definitieve ontwerp nog uitgewerkt werd. Ook is een aantal tijdbesparende keuzes gemaakt, op basis van bewezen bouwkundige technieken. Zo is een glijbekisting toegepast voor het realiseren van de betonkern. Voor de afbouw, installatietechnisch en bouwkundig, is er gekozen om zoveel mogelijk te prefabriceren. Te denken valt aan leidingwerk, verhoogde vloeren en wandpanelen.

Glijbekisting garandeert snelheid

Vooral de toepassing van glijbekisting voor de bouw van de betonkern was een ideale oplossing om met veel snelheid te bouwen en was één van de hoogtepunten in de bouw. Met behulp van deze glijbekisting werd in ruim vijf weken tijd  - van medio augustus tot en met medio september 2018 - de betonkern van het kantoor gebouwd en was het hoogste punt van 81 meter bereikt. Direct daarna is begonnen met de staalconstructie waarna met de plaatsing van de gevelpanelen voorjaar 2019 kon worden begonnen. Daar waar technisch noodzakelijk had Bouwcombinatie EMA ontheffing om buiten reguliere werktijden door te werken. Vanaf het moment dat een verdieping dicht was, werd begonnen met de afbouw.
Teamspirit

Een andere belangrijke succesfactor voor de snelle bouwtijd was het creëren van het teamgevoel en de scherpe focus van betrokkenen (van Bouwcombinatie EMA en partners tot leveranciers en onderaannemers) op dat ene doel: het halen van de deadline van 15 november. Ook de goede samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf heeft bijgedragen aan de vlotte bouw, zoals het direct verwerken van feedback van de opdrachtgever in de bouw in plaats van in het ontwerp. Voor het afstemmen van de wensen van de opdrachtgever en de kans op wijzigingen in de bouw zo klein mogelijk gehouden zijn voortdurend overlegsessies tussen opdrachtgever en Bouwcombinatie EMA gehouden. Beide partijen hebben vanaf dag één nauw samengewerkt. De wederzijdse openheid en de afspraak dat partijen elkaar niet zouden verrassen, heeft veel vertrouwen gegeven in de samenwerking.

 

Deel dit artikel