Nieuws

Schoolbrengweek in Rotterdam: veilig naar school

Rotterdam startte op 16 september de Schoolbrengweek: een jaarlijks initiatief van het programma School op Seef om ouders en leerlingen op te roepen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Zo wordt het verkeer rondom de school rustiger en overzichtelijker en kunnen kinderen veilig naar school.

 

Schoolbrengweek

De Schoolbrengweek wordt georganiseerd door School of Seef, in samenwerking met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Lopen of fietsen naar school is goed voor de gezondheid, het vergroot de verkeersveiligheid bij school en kinderen worden vaardiger in het verkeer. Dat zijn de onderwerpen die de Schoolbrengweek onder de aandacht wil brengen.

 

De Schoolbrengweek valt samen met de Europese Mobiliteitsweek

De Schoolbrengweek valt samen met de Europese Mobiliteitsweek, waarin de Europese Commissie aandacht vraagt voor duurzame vormen van vervoer en bewust autogebruik. Het thema van de Europese Mobiliteitsweek 2019 is ‘Veilig lopen/Veilig fietsen’.


Actieve benadering

De verkeersveiligheid rond scholen is een zorg en belangrijke taak van de gemeente. Zo stimuleert de gemeente met een actieve benadering dat scholen deelnemen aan verkeerseducatieprogramma’s. De gemeente levert hiervoor extra verkeersleerkrachten.

  

Tijdelijke aanpassingen in de buitenruimte

Schoolbrengweek is een van de experimenten uit de Rotterdamse Mobiliteit Aanpak, dat in het eerste kwartaal 2020 plaatsvindt.Bij twee scholen in Rotterdam, de Theresiaschool in Bloemhof en OBS Pluspunt in ’s Graveland onderzoekt de gemeente met tijdelijke aanpassingen in de buitenruimte wat de effecten zijn op de verkeersveiligheid.

 

OBS Pluspunt

OBS Pluspunt is zelf een actieve deelnemer aan het programma School op Seef en de hele Schoolbrengweek staat bij hen in teken van verkeer. Om extra aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers zijn in de directe omgeving van de basisschool tijdelijke markeringen aangebracht op straat.Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel