Nieuws

Langer Thuis Akkoord ondertekend in Rotterdam

Op 17 februari is door 40 marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, ouderenbonden en de gemeente het Langer Thuis Akkoord ondertekend. Het doel: in vijf jaar voldoende passende woningen voor Rotterdamse ouderen te realiseren in de eigen wijk.

Woonvormen

Het akkoord wordt uitgevoerd in drie 'sporen':

  1. Het bouwen van levensloopbestendige woningen.
  2. Het ontwikkelen van ouderenhubs in zes wijken (lees op ZorgSaamWonen meer over ouderenhubs in Rotterdam).
  3. Nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.

Rotterdam wil met de verschillende woonconcepten inspelen op de diverse woonwensen, behoeften en budgetten van ouderen. Zo bouwt de gemeente in de komende vijf jaar ook 10.000 woningen die geschikt zijn voor elke levensfase, zo is te lezen in een persbericht. Daar is ook te lezen welke partijen deelnemen aan het akkoord.

Gebieden

De focus van het Langer Thuis Akkoord ligt op de gebieden: Stadscentrum, Delfshaven, Overschie, Kralingen-Crooswijk, Feijenoord, Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis. Uit onderzoek blijkt dat in deze gebieden de grootste behoefte is aan extra geschikte woningen en vernieuwende woonconcepten voor ouderen.


"Over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Ook neemt het aantal 75-plussers toe. Op deze dubbele vergrijzing bereiden we ons als stad, gezamenlijk voor”, zegt wethouder Sven de Langen (o.a. zorg en ouderen). “We willen plekken in onze wijken waar ouderen prettig kunnen wonen en actief mee blijven doen. Wonen, welzijn en zorg worden slim georganiseerd.”

Deel dit artikel