Nieuws

Expertteam ZorgSaamWonen werkt aan versnellingsagenda

Het expertteam van het platform ZorgSaamWonen kwam woensdag 11 december bij elkaar in Greenhouse in Utrecht. Doel van de bijeenkomst in Utrecht was om af te stemmen hoe het platform bij kan dragen aan de oplossing van actuele opgaven in wonen, zorg en welzijn. Een van de acties is de ontwikkeling van een versnellingsagenda.


Met de bijeenkomst van het expertteam in Utrecht zette het platform ZorgSaamWonen, na het succesvolle en uitverkochte ZorgSaamWonen Congres 25 november in Rotterdam, een belangrijke vervolgstap.


Het expertteam van het platform ZorgSaamWonen bestaat uit een mix van deskundigen en founding partners uit het fysieke en sociale domein. Het team speelt een cruciale rol bij de agendavorming.


Een van de agendapunten tijdens de bijeenkomst was de selectie van een top vijf van urgente thema’ op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dit op basis de drie pijlers en subthema’s t van ZorgSaamWonen. De geselecteerde thema’s zijn:

- financiering,

- technologie,

- inclusieve wijken,

- inrichting van wijken,

- ontmoeting.


Voor elk van deze thema’s gaat het platform concrete en toegesneden instrumenten, handreikingen, en modellen ontwikkelen. Het platform en het team stellen op basis van deze thema’s de versnellingsagenda op.  


Wilt u geïnformeerd worden over het platform ZorgSaamWonen, wilt u meer weten over de ZorgSaamWonen versnellingsagenda, neem dan contact op met Danielle Harkes via danielle@zorgsaamwonen.nl.

Deel dit artikel