Nieuws

Nog hoger bouwen in Rotterdam

Rotterdam gaat nog hoger bouwen. In de binnenstad kunnen de gebouwen in de komende jaren een hoogte van maximaal 250 meter aantikken. De maximale hoogte is nu nog 200 meter.

Niet alleen de maximale hoogte wordt opgehoogd, ook komen er drie extra hoogbouwlocaties bij. Sociale veiligheid, leefbaarheid en levendigheid zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Dit staat in de Hoogbouwvisie 2019 die het college onlangs heeft vastgesteld. Dat er meer en hoger wordt gebouwd, heeft vooral te maken met het feit dat meer woningen nodig zijn in Rotterdam. Tot 2040 komen er 50.000 woningen bij.

Hoger en meer ruimte

De hoogbouw wordt uitgebreid met Pompenburg en omgeving Rijnhaven. Daarnaast krijgt de stad drie nieuwe gebieden waarin hoogbouw wordt toegestaan: Feyenoord City, Hart van Zuid en Alexanderknoop (tot maximaal 150 meter). Dat zijn drie locaties met een goede ov-verbinding die nieuwe levendige stadscentra vormen.

Straat als bruisende begane grond

De Hoogbouwvisie 2019 gaat niet alleen over de gebouwen zelf, maar ook om de maatschappelijke functie die deze gebouwen vervullen. De omgeving moet profijt hebben van de nieuwe projecten en er moet leven zijn op straat. Door wonen en werken te combineren in een gebouw, wordt deze levendigheid gecreëerd. Bovendien is het belangrijk ervoor te zorgen dat de onderste verdieping, aan de straat, er aantrekkelijk uitziet met winkels, horeca en sportvoorzieningen. Ook staan in deze visie aanvullende eisen uitgeschreven aan de werking van schaduw en wind.

Ontmoeting en veiligheid

In de nieuwe hoogbouwvisie staan ook maatregelen om te zorgen voor minder anonimiteit. Een hoogbouwcomplex kan bijvoorbeeld openbare ruimten hebben, zodat je vanuit een parkeergarage eerst instapt in een lobby met een gastvrouw om vervolgens de overstap naar de lift te maken. Of een gezamenlijke daktuin. Het gaat erom dat je elkaar tegenkomt.

Schaarste van buitenruimte

Buitenruimte is schaars op plekken waar hoogbouw verrijst. Rotterdam beschikt over veel ongebruikte ruimte op daken. In de toekomst wordt multifunctionele inrichting verplicht. Denk aan combinaties van energie, wateropvang, groen, spelen en zonne-energie. 


De plannen en regels rondom de hoogbouw in Rotterdam staan beschreven in de Hoogbouwvisie 2019

Deel dit artikel