Nieuws

Robbert Snep: 'Concretiseer plannen voor natuurinclusief bouwen'

Volgens wetenschapper Robbert Snep van de WUR is er nog 'te weinig besef en concrete handvatten' voor praktische maatregelen voor natuurinclusief bouwen.

"We hebben al de energietransitie, klimaatadaptatie, de bouwopgave, circulair bouwen. Een deel van de maatregelen voor natuur kan daarop meeliften, maar de partijen die aan zet zijn bij natuurinclusief bouwen hebben dat te weinig op het netvlies", aldus Snep. Volgens de onderzoeker wordt de ecologische kennis over hoe natuur op stedenbouwkundig niveau wordt ingebed nog te weinig met elkaar gedeeld, waardoor telkens het wiel opnieuw wordt uitgevonden.


Ook op gebied van klimaatadaptatie laat Snep zich kritisch uit. Dat is te lezen in een interview met de wetenschapper op Biind. "De processen moeten meer op normeringen en aanbestedingscriteria aangepast worden, anders krijg je met groene ambities alsnog geen groene stad.”


Lees verder.

Deel dit artikel