Nieuws

Plan Lumière zorgt voor meer woningen in de binnenstad

Een complex met circa 400 huurappartementen, een hotel, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsruimten, winkels en horeca. Ontwikkelaars Manhave en VORM pakken samen de herontwikkeling van het pand op waar ooit de bekende bioscoop Lumière was gevestigd. KAAN architecten tekende voor het ontwerp.

Hoogbouw tot 200 meter

In het complex van de voormalige bioscoop, in het bezit van Manhave Vastgoed, zijn nu nog winkels, horeca en een sportschool gevestigd. De herontwikkeling omvat de bouw van een toren van circa 200 meter hoog aan de Lijnbaanzijde en een afwisseling van bebouwing, hofjes en een route door het Lijnbaanhof. Het plan combineert wonen, ondernemen en recreatie. Er wordt gekeken naar meer groen en naar meer verblijfsruimte buiten, bijvoorbeeld op daken en terrassen.


De bestaande horeca in de omgeving blijft bestaan. Er worden geluidsonderzoeken gedaan die als basis dienen voor geluidswerende maatregelen. De gemeente Rotterdam komt volgend jaar met een nieuw besluit om wonen en horeca in het stadscentrum goed naast elkaar te laten functioneren.

Aansluiting met rijksmonument Lijnbaan

Het nieuwe complex Lumière sluit aan op het Rijksmonument Lijnbaanensemble, maar maakt er formeel geen onderdeel van uit. Het Lijnbaanensemble bestaat uit de winkelstraat Lijnbaan, de eerste autovrije winkelstraat in Nederland, en acht Lijnbaanflats die samen een stedenbouwkundig geheel vormen. In het ontwerp van Lumière wordt onder meer rekening gehouden met het voetgangersgebied en City House, een nabijgelegen flat op de Kruiskade die hoort tot het Lijnbaanenemble.

Betere verbinding binnenstad

Plan Lumière maakt onderdeel uit van de hogere bebouwing rondom Weena, Hofplein en in het Rotterdam Central District (RCD). Verder moet het plan de verbinding tussen de verschillende gebieden in de binnenstad verbeteren, onder andere met een looproute door het binnengebied.

 

KAAN Architecten uit Rotterdam, onder andere bekend van de Zalmhaventorens, is verantwoordelijk voor het ontwerp. De initiatiefnemers voegen het vastgoed toe aan hun eigen portfolio en bewaken daarmee de exploitatie en de kwaliteit op langere termijn.

 

Op 15 december 2020 heeft het college de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Het projectbestemmingsplan is naar verwachting eind 2021 klaar om ter inzage te leggen. Ook de omwonenden worden uitgebreid meegenomen in de vorming van de plannen.

 

Voor meer informatie, kijk op www.rotterdam.nl/lumiere.

Deel dit artikel