Nieuws

Hamerkwartier Amsterdam omgetoverd tot woon-werkwijk

Het Hamerkwartier in Amsterdam Noord krijgt een andere bestemming en verandert van een bedrijventerrein in een woon-werkwijk, met plaats voor 6500 woningen. Alle nieuwbouw wordt energieneutraal en gasloos. De woningtypen in de wijk variëren in grootte, prijs, leeftijd en type bewoners.

Het Amsterdamse College van B&W geeft de concept Projectnota vrij voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 8 november tot 20 december. Het concept Projectnota beschrijft de transformatie van bedrijventerreinen die niet goed bereikbaar zijn naar een goed bereikbaar hoog stedelijk woon-werkmilieu met ruim 6000 woningen en 220.000 m2 ruimte voor werken. Het bouwen van de woningen gebeurt in fases. 

In het Hamerkwartier komen twee of drie basisscholen, een middelbare school met sporthal en een zorg- en welzijnscluster. Daarnaast is er ruimte voor cafés, restaurants en culturele instellingen. 

Deel dit artikel