Nieuws

Fiets krijgt ruim baan in Utrecht

Utrecht geeft sinds enkele jaren de fiets ruim baan. Met fraaie snelfietsroutes en veel extra stallingsruimte, met name in de binnenstad en het stationsgebied. Blikvanger is de grooste fietsenstalling van Europa: de drie verdieping tellende stalling Stationsplein Oost van Ector Hoogstad architecten, met een capaciteit voor 12.500 fietsen.

In het visiedocument ‘Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar’ kiest de gemeente voor de fiets 'als primair vervoermiddel in de stad’. Een van de maatregelen in het kader van Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar is het verbeteren van de vijf meest intensieve fietsroutes door de stad. Die fietsroutes zijn nu vrijwel klaar.

 

Voldoende fietsparkeerplekken

Een tweede uitdaging voor Utrecht was het realiseren van voldoende fietsparkeerplekken in de binnenstad, met name in het stationsgebied. Frans-Jan van Rossum is sinds 1 november 2013 een van de programmamanagers Bereikbaarheid bij de gemeente Utrecht en verantwoordelijk voor het onderdeel Fiets: “In het stationsgebied kennen we drie soorten fietsenstallingen. OVT stallingen, dat zijn stallingen die gelinked zijn aan het openbaar vervoer. Daarvan gaan we er vijf bouwen met een totale capaciteit van 22.200 plaatsen. Die capaciteit zou volgens ProRail voldoende moeten zijn tot 2025. Dan zijn er nog de stallingen in de openbare ruimte. Daarvan zijn er zeven gepland met in totaal 6010 plaatsen. En tenslotte de niet-openbare stallingen. Van dat type gaan we er  negen realiseren met een totale capaciteit van 6580 plaatsen. Aan de grote bedrijven en instellingen in het stationsgebied (SNS, Rabobank, Jaarbeurs, Movares etc.) gaan we vragen om eigen fietsparkeervoorzieningen te realiseren.”

 

Gedragsverandering

Van Rossum realiseert zich dat om het fietsparkeerprobleem in de binnenstad op te lossen er ook een gedragsverandering nodig is. “Daartoe hebben we verschillende instrumenten: communicatie, serviceverlening, bebording, bewegwijzering en – als laatste – handhaving. We zetten nu met name in serviceverlening en bebording en vooralsnog met succes. Zo experimenteren we ook met verbeterde serviceconcepten, waarbij de fietsenstalling is voorzien van kluisjes waar mensen hun boodschappen kunnen stallen, en van een reparatiewerkplaats.” In de Utrechtse binnenstad loopt ook  nog een proef met speciale fietsparkeervakken. “Die zijn bedoeld voor kortparkeerders. Het zijn vakken zonder voorzieningen om de fiets vast te zetten.”

 

Meer weten? Download hieronder het artikel uit Stedebouw & Architectuur, een uitgebreid interview  met Frans-Jan van Rossum.

ruimbaanfietsinutrecht.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel