Nieuws

Solar Park op Groningen Westpoort

De Gemeente Groningen en SolarEnergyWorks B.V. (Solar-EW) werken samen aan de realisatie van een solar park van 200.000 m² (circa 40 voetbalvelden) met een vermogen van 10,8 MW op het braakliggende bedrijventerrein van Groningen Westpoort. Het solar park zal stroom genereren voor circa 3.000 huishoudens en zal zorgen voor een jaarlijkse reductie van CO2 emissies van circa 4.130 MT! Een flinke stap om de milieudoelstellingen van 2030 ook te bereiken.

 

De gemeente Groningen stelt gronden beschikbaar en heeft ook de omgevingsvergunning benodigd voor de bouw reeds verstrekt. Voor dit project op Groningen Westpoort is inmiddels een positieve SDE+ beschikking ontvangen van Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO). Niets staat de realisatie van dit zonnepark nog in de weg.

 

Zonneparken op braakliggende grondposities

Naast de milieudoelstellingen brengt de realisatie van zonneparken op braakliggende grondposities of pauzegebieden grote voordelen met zich mee voor gemeentes. Gemeentes verdienen aan de heffing van leges en aan de huur, of pacht als zij de gronden in eigendom hebben, zoals de gemeente Groningen. Ook besparen zij op kosten van onderhoud en creëren meer schaarste met een gunstig prijseffect op de gronden in de omgeving.

Om de haalbaarheid van het project te beoordelen en te bevorderen heeft Solar-EW intensief samen gewerkt met lokaal in Groningen goed ingevoerde partijen zoals Hegas en Cirkant.

Thin Film

De PV technologie die zal worden toegepast in het project op Westpoort  is Thin Film. Deze technologie kan worden gezien als de volgende generatie van PV technologie.  Waar de traditionele Kristallijne panelen aan het eind van de ontwikkel cyclus zijn aangekomen, is de Thin Film technologie volwassen, maar met een ruim ontwikkelpotentieel vooral als het gaat om efficiency. Deze panelen presteren aanmerkelijk beter bij schaduw en diffuus licht. Als bijkomend voordeel geven deze panelen minder schittering en worden als mooier ervaren. Thin Film zal meer stroom produceren tegen lagere kosten, ofwel laagste LCOE (Levelized Cost of Energy).

 

Overeenkomsten en voorstellen

Solar-EW heeft veel ervaring met project ontwikkeling en investment management. Voor 2015 ziet Solar-EW veel meer van dit soort projecten van de grond komen. Binnen enkele weken zullen ook andere gemeentes waar Solar-EW actief is met overeenkomsten en voorstellen naar buiten treden. De ontwikkelpijplijn van Solar-EW bedraagt circa 50MW aan projecten waarvoor in 2015 WABO en nog SDE+ zal worden aangevraagd. Voor een veelvoud van dit volume worden gesprekken gevoerd met gemeentes en grondeigenaren.

 

Vanaf 2015 in Nederland meerdere parken 

Vanaf 2015 zullen er in Nederland meerdere parken van tussen de 5MW en 15MW worden gebouwd. Tot op heden was het grootste gerealiseerde solar park 2,3MW en in 2003 gerealiseerd op het dak van de Floriade.

Deel dit artikel