Nieuws

Winkelcentrum Goverwelle krijgt upgrade

Het winkelcentrum in de wijk Goverwelle in Gouda krijgt een welverdiende upgrade. De modernisering van het ruim twintig jaar oude centrum versterkt het winkelaanbod en vergroot de aantrekkelijkheid voor het publiek.

De uitbreiding vindt plaats aan het Poldermolenplein, waar zich een tweede supermarkt vestigt. Verder worden de passages opgewaardeerd en de reeds bestaande supermarkt uitgebreid. Het gebruik van duurzame materialen en de nadruk op de details geven het winkelcentrum een flinke kwaliteitsimpuls. 


De detaillering uit zich vooral in de uniforme entrees, gevels en luifels. Deze versterken de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het winkelcentrum. De uitbreiding van het winkelcentrum zorgt tevens voor een verbetering van de doorstroming en logistieke afwikkeling. 


Het winkelcentrum in de bestaande situatie (links) en nieuwe situatie (rechts) 

Het dak van de nieuwbouw is ontworpen als een groene vijfde gevel waar de reeds bestaande appartementen op uitkijken. Ook de omgeving van Goverwelle krijgt een upgrade. Zo krijgt de openbare ruimte, inclusief de parkeerplaatsen, een hoogwaardige en duurzame inrichting. Traanberg Partners tekent voor het ontwerp van het nieuwe winkelcentrum. Het projectmanagement is in handen van WIJZIJNbouwmanagers. Bouwbedrijf Pennings voert het project uit. 
Tijdens de werkzaamheden blijft het huidige winkelcentrum gewoon geopend. Om de veiligheid van het winkelend publiek te kunnen garanderen, heeft Bouwbedrijf Pennings een uitgebreid plan voor de directe omgeving opgesteld. De oplevering van het nieuwe winkelcentrum staat gepland voor het derde kwartaal van 2019. Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel