Nieuws

Drie bureaus in de strijd voor renovatie Boijmans van Beuningen

KAAN Architecten, Mecanoo Architecten en samenwerkende architecten DCA-WDJA zijn door museum Boijmans van Beuningen en gemeente Rotterdam gekozen voor de ambitieuze renovatie van het museum.

In mei 2019 is de Europese aanbesteding voor de architectenselectie gepubliceerd. De geselecteerde bureaus gaan nu een zogeheten dialoogfase in. Tijdens deze fase wordt samen met de bedrijven een programma van eisen opgesteld voor de betreffende opdracht.

Unaniem

Aan de hand van verschillende selectiecriteria heeft een beoordelingscommissie van experts op het gebied van restauratie, renovatie en museale omgevingen unaniem voor deze drie architectenbureaus gekozen. De commissie bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade, architect André van Stigt, voormalig directeur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Cees van 't Veen, directie van Museum Boijmans van Beuningen en experts van gemeente Rotterdam.

Renovatie met aandacht voor historie

De te winnen opdracht is het maken van een ontwerp voor de restauratie, renovatie en verduurzaming van het bestaande gebouw en de bijbehorende buitenruimte. Er hoeft dus geen geheel nieuw gebouw te worden ontworpen. Bij de renovatie en restauratie is het uitgangspunt dat de bestaande monumentale waarden in ere worden hersteld. De geselecteerde bureaus gaan de komende maanden in gesprek met de gemeente en het museum. Het gesprek is bedoeld om van beide kanten de nodige duidelijkheid te krijgen over de renovatie.

De definitieve keuze

Na de dialoogfase komt de gunningsfase. Hierbij geven de drie architectenbureaus een uitgewerkte aanbieding naar aanleiding van de informatie die zij hebben in de dialoogfase hebben opgedaan. Hun aanbieding wordt vervolgens beoordeeld door de beoordelingscommissie. De leden van de commissie kiezen samen één architect uit. Deze definitieve keuze wordt in januari 2020 verwacht. 

Deel dit artikel