Nieuws

Routekaart brengt weg naar duurzaam onderwijsvastgoed in beeld

De PO-raad, VO-raad en de VNG hebben een sectorale routekaart gepubliceerd die de weg naar de verduurzaming van onderwijsvastgoed in beeld brengt. Hieruit blijkt dat er per jaar € 700 miljoen extra nodig is om alle schoolgebouwen te verduurzamen volgens het Klimaatakkoord.

De sectorale routekaart kijkt onder andere naar CO2-uitstoot en energieverbruik, maar ook toegankelijkheid, inclusiviteit en toekomstbestendigheid staat hoog in het vaandel. Volgens de partijen werken die thema’s allemaal mee aan een gezond binnenklimaat, een kwaliteit die nu te wensen over laat.

 

De sectorale routekaart laat zien voor welke uitdagingen de scholenbouwsector staat. Volgens Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, is er nog ‘een flinke slag te slaan’ voor verouderde schoolgebouwen. Ook Leonard Geluk, directeur van de VNG, geeft aan dat er een ‘forse investering van gemeenten, schoolbesturen en het Rijk’ nodig is, maar dat die zich ‘dubbel en dwars terugverdient’.

Knelpunten onderwijshuisvesting

Het onderzoek ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ van MCKinsey & Company liet zien dat er sprake is van een onderinvestering in onderwijshuisvesting. De PO-Raad, VO-Raad en VNG zijn daarom dan ook blij dat minister Arie Slob (Onderwijs) hun voorstellen tot wetswijziging op het gebied van onderwijshuisvesting overneemt. Daarnaast heeft de minister ook een interdepartementaal beleidsonderzoek aangekondigd om de knelpunten in het stelsel en rondom de bekostiging vast te stellen.

 

In aanloop naar dit onderzoek laat de sectorale routekaart alvast zien wat er nodig is als het gaat om de verduurzaming van onderwijsvastgoed en het zorgen voor een gezond binnenklimaat op scholen. De routekaart is volledig in te zien via de website van de VNG.

Aandacht voor routekaart op Verbindingsdag

De lancering van de sectorale routekaart is een grote stap voor het onderwijsvastgoed. Tijdens de digitale Verbindingsdag Gezonde Scholen, een kennismiddag over de verduurzaming van scholen, laten wij de routekaart dan ook aan bod komen. We organiseren de Verbindingsdag in samenwerking met Marco van Zandwijk van kenniscentrum Ruimte-OK, met diverse architecten als sprekers.

 

Benieuwd? Aanmelden is gratis!

 

Deel dit artikel