Nieuws

Eerste nul-op-de-meter IKC in bestaand gebouw geopend

Opeinde heeft een primeur te pakken. Integraal Kindcentrum De Leister Igge is als eerste IKC in Nederland gerenoveerd tot nul-op-de-meter in een bestaand gebouw.

De Leister Igge is een van de vijf pilotprojecten uit het programma 'School voor energie' waarvoor Green Deal scholen en Energiesprong hun krachten hebben gebundeld. Dit innovatieve uitvoeringsprogramma ondersteunt schoolbesturen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Zodoende kon de Leister Igge gebruikmaken van gezonde uitgangspunten zoals een gezond binnenmilieu, volledige ontzorging op het gebied van beheer en onderhoud, een dekkende exploitatie en een flexibel karakter. 
De Leister Igge wekt nu op jaarbasis net zoveel energie op als dat het verbruikt. Een systeem met zonnepanelen, lokale luchtbehandelings- units per ruimte (voor verwarmen en koelen), verbeterde isolatie, nieuwe kozijnen voorzien van HR++ glas en ledverlichting dragen hieraan bij. 


Ook op het gebied van ruimtelijk inzicht zijn er vele verbeteringen waarneembaar. Het voormalig noodlokaal is afgebroken en nieuwe bouwdelen zijn toegevoegd op zo'n manier dat het gebouw compacter werd. Ook is de symmetrie teruggebracht in het gebouw waardoor de achterzijde van het gebouw veel eenduidiger is geworden. Deze ingrepen hebben er bovendien aan bijgedragen dat er meer speelruimte beschikbaar kwam. Het IKC heeft met de renovatie een leeftijdsgebonden opbouw gekregen, waardoor kinderen gemakkelijk alvast een kijkje kunnen nemen bij de volgende groep. De nieuwe structuur voorziet daarbij in nieuwe typeruimten zoals leerpleinen en een speellokaal. De mogelijke koppeling van deze ruimten en de gangzone maakt nieuwe onderwijsvormen en voorstellingen mogelijk. De multifunctionele nieuwe trap, die ook als tribune/speelelement fungeert, speelt hierin een cruciale rol. 

Deel dit artikel