Nieuws

Kazerne Ede omgebouwd tot woningen

De Simon Stevinkazerne in Ede is na de sloop omgetoverd tot woonparadijs. Er zijn inmiddels 40 woningen gerealiseerd.

De voormalige kazerne omvatte drie gebouwen waar manschappen waren ondergebracht. Een van deze gebouwen was al gesloopt; de andere twee stonden op de nominatie om gesloopt te worden. Woningbouwcorporatie Woonstede onderzocht de mogelijkheid of in plaats van te slopen, er sociale huurwoningen gerealiseerd konden worden. Deze vraag werd neergelegd bij A&R10, het in Maarn gevestigde architectenbureau dat gespecialiseerd is in architectuur en restauratie. Partners Lillian Brinks en Joost van Nes deden haalbaarheidsonderzoek en bouwhistorisch onderzoek.

Advies

A&R10 bracht advies uit en liet zien hoe appartementen, buitenruimtes en bergingen gerealiseerd konden worden, met behoud van historische kwaliteiten. In nauwe samenwerking met de gemeente Ede besloot Woonstede tot herbestemming van niet een, maar beide gebouwen. A&R10 ontwierp 40 appartementen, die intussen zijn gerealiseerd en bewoond.

Historisch karakter 

“Het historische karakter van het interieur is zoveel mogelijk behouden”, vertelt Joost van Nes. “Ieder appartement heeft een andere indeling en karakter. Om buitenruimtes te realiseren, hergebruikten we bestaande loggia’s, tekenden we tuinen en realiseerden we vrijhangende balkons. De balkons en privacyschermen zijn van metaal en hebben een rupsbandprofilering die je ook terugziet in de bebording. Historische foto’s in de gangen tonen de geschiedenis van het pand.”


De oorspronkelijke entree is behouden en de bijzondere trap vormt een centraal element. Bewoners kunnen ook de nieuw gerealiseerde lift nemen. De appartementen, die vanwege hun hoge plafonds ruim ogen, zijn eveneens voorzien van modern comfort. Zo is in de stalen kozijnen monumenten isolatieglas gezet en kregen alle appartementen energieklasse A. Monumentenzorg hield toezicht op de aanpassingen en gaf de herbestemde panden de status van gemeentelijk monument.

Deel dit artikel