Nieuws

Crisis exit door –1% hypotheekrente

Een procent lagere hypotheekrente kan Nederland uit de crisis tillen. De woningmarkt komt daardoor van het slot, ook pakt het gunstig uit voor de staatskas. En heel veel van de 50.000 banen die in de bouw verloren gingen, komen dan ook weer terug, samen met het consumentenvertrouwen.


Dat is af te leiden uit begin april verschenen Woonakkoord-doorrekening van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), dat Bouwend Nederland bevestigt in de eerdere kwalificatie dat het Woonakkoord een verzachting van de pijn is, ten opzichte van de maatregelen uit het Regeerakkoord.

Starters en doorstromers

Het EIB geeft in haar doorrekening een prognose van 20.000 bouwbanen per half procent hypotheekrentedaling. “Daarom moeten banken de Nederlandse hypotheekrente op concurrerend Europees niveau brengen. Dat betekent een tot anderhalf procent minder dan nu”, concludeert Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. “Zo’n verlaging stimuleert direct honderdduizenden starters en doorstromers. Per huishouden krijgen ze namelijk tienduizenden euro’s meer leenruimte en dus de mogelijkheid om – eindelijk – hun woonwensen waar te maken. De alsmaar omlaag spiralende woningprijzen komen zo tot stilstand, net als de bijbehorende restschulden. Voor de overheid is het relevant dat een lagere hypotheekrente meteen zorgt voor een steeds kleiner beslag op de staatskas, omdat de totale fiscale aftrek krimpt. En woningeigenaren die het einde van hun rentevaste periode zien naderen, kunnen er bovendien stevig in koopkracht op vooruit gaan met een nieuw, lager tarief. Die ‘winst’ kunnen ze aanwenden voor aflossen”, voorziet Brinkman.

Gouden sleutel

“Zo nemen de financiële zorgen van het kabinet af en tegelijk herstelt het vertrouwen op de woningmarkt met sprongen. Terwijl de stagnatie oplost, kunnen tienduizenden bouwvakkers snel weer aan de slag met verbouw en nieuwbouw. Fors herstel in de bouw trekt ook de aanpalende sectoren mee omhoog, van architecten tot transportbedrijven. Dan levert de bouwsector voor heel Nederland snelle economische groei, waar ze die nu nog remt. Kortom, de banken hebben op dit moment dus de gouden sleutel in handen.” “Banken kunnen die sleutel omdraaien, want ze krijgen hopelijk snel verlichting op hun balansen door het breed geprezen plan van Van Dijkhuizen, dat pensioenfondsen een rol geeft in de financiering van de woningmarkt. Daar moeten we snel naartoe. Van Dijkhuizen zei het zelf al: de economie gaat pas weer vooruit als de woningmarkt aantrekt."

Wachtlijsten weg

Het EIB concludeert ook dat de meeste woningbouwcorporaties weer normaal kunnen investeren, want de oorspronkelijke inperking werd gerepareerd in het Woonakkoord. Brinkman: “Over de hele linie en rationeel gezien zijn bouw- en onderhoudsstops dus absoluut niet meer aan de orde. Door scherpere bedrijfsvoering kunnen corporaties waarschijnlijk al hun oorspronkelijke en maatschappelijk zeer gewenste plannen alsnog verwezenlijken. Dan krimpen de lange wachtlijsten, zodat heel veel woningzoekenden niet nog jarenlang hoeven te wachten op een passende woning.” Brinkman dringt erop aan dat corporaties hierover weer snel constructief overleg gaan voeren met de minister en de bouw.

Snel starters helpen

Hij heeft tot slot speciale aandacht voor de starters: “Een belangrijk punt van aandacht voor minister Blok is de starterslening. De ministeriële regeling is vreemd genoeg nog steeds niet doorvertaald naar hypotheken met NHG. De verruiming kan daardoor niet gebruikt worden voor het leeuwendeel van de hypotheken, concludeert het EIB. Dat is eenvoudig en zonder extra kosten te verhelpen, maar dat moet wel snel gebeuren. Want dan kunnen starters ook daadwerkelijk starten. Dat is heel prettig voor veel jonge gezinnen, tegelijk lossen zo de problemen op de bouw- en woningmarkt sneller op.”

Deel dit artikel