Nieuws

MVRDV gaat olympisch dorp Seoul ombouwen

MVRDV heeft de competitie gewonnen voor de transformatie van het voormalig olympisch terrein in Seoul. De zogeheten Tancheon Vallei wordt getransformeerd naar een speels ecologisch landschap vol meanderende paden.

Het wordt met name een fiets- en wandelpark. Essentieel aan het winnende masterplan is het herstel van het natuurlijke ecosysteem. Ook maakt MVRDV de vallei toegankelijker en aantrekkelijker voor bezoekers. De jury noemt het indrukwekkend hoe MVRDV de restauratie van natuur en stedelijke activiteit al wevend aan het gebied toevoegt. Het plan laat een goede balans zien tussen ecologie en het creatieve programma. 

Sinds 1988, het jaar van de Olympische Spelen in Seoul, geniet de Tancheon-vallei wereldwijde bekendheid. Momenteel wordt de vallei grenzend aan de Han-rivier en vlakbij het zakendistrict Gangnam echter gedomineerd door parkeerplaatsen en verhoogde snelwegen. Het gebied is matig toegankelijk en ook de waterkwaliteit, ecologie en de rivieroevers zijn vatbaar voor verbetering.

Aandacht voor de natuur 

In het masterplan The Weaves van MVRDV wordt het gebied gerevitaliseerd en omgevormd tot een rivierpark waar de natuur zegeviert. Er kan straks op verschillende niveaus worden gerecreëerd. Essentieel in het plan is het herstel van het natuurlijke ecosysteem en het vergroten van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het gebied, ondermeer door toevoeging van een publieksprogramma.

Rivieroevers

Het verbeteren van de rivieroevers is een belangrijke eerste stap. De Tancheon-zijtak van de Han-rivier, nu nog een kaarsrecht kanaal, krijgt een beschermende ecologische barrière tussen bebouwing en rivier. De grens tussen water en land wordt hiermee verzacht. In het kanaal komen eilanden, waterretentievijvers en zuiveringsstromen. Op de plek waar ooit moerbeibomen stonden, zullen inheemse bomen en planten terugkeren. Aan de riviermond zal het park worden vergroot. Met het herstellen van het groen krijgt het in 2013 ingezette restauratieplan voor ecologische rivieroevers een logisch vervolg.

Wandel- en fietspaden

Een tweede stap is de aanleg van meanderende wandel- en fietspaden die elkaar op verschillende niveaus kruisen. Hierdoor kunnen bezoekers van het park veel makkelijker dan nu naar de waterkant wandelen. In plaats van de bestaande snelwegen in het gebied te ontmantelen en te slopen, probeert MVRDV de huidige infrastructuur zoveel mogelijk te behouden en te incorporeren in het ontwerp. Zo zal de weg ten westen van het kanaal worden getransformeerd tot verhoogd park en worden aangesloten op het netwerk van paden in het park. Het deel van de snelweg dat het Tancheon-kanaal overbrugt, zal een fietsknooppunt worden.
Door deze ingrepen doet The Weaves denken aan MVRDV’s andere prestigieuze vergroeningsproject voor de Zuid-Koreaanse hoofdstad: de in 2017 geopende Seoullo Skygarden. Hierbij werd een ongebruikte snelweg omgevormd tot een groene wandelpromenade. Dit betekende een enorme impuls voor de omgeving. Van The Weaves kan hetzelfde effect worden verwacht.


Het ontwerp van The Weaves is gemaakt in samenwerking met NOW Architect en Seoahn Total Landscape Architecture. De bouw zal naar verwachting in 2021 van start gaan, de geplande oplevering is in 2024.

Deel dit artikel