Nieuws

Zonnestroomsystemen in Nederland functioneren goed

Het overgrote deel van de zonnestroomsystemen in Nederland functioneert goed tot zeer goed. Dit blijkt uit de resultaten van de actie ‘Tel de Zon’ in de afgelopen maand mei.

 

Bepalende factoren bij het functioneren zijn de kwaliteit van de technische onderdelen, de plaatselijke omstandigheden en de kennis en kunde van de installateurs.

 

Optimale werking

Stichting Monitoring Zonnestroom (SMZ) en de Universiteit Utrecht (UU) vroegen bezitters van zonnepanelen om tussen 12 en 18 mei bij te houden hoeveel zonnestroom hun systeem opwekt. Daarnaast vroegen ze technische gegevens door te geven, zoals:

•het aantal en type panelen,

•het vermogen van het systeem (Watt-Peaks of Wp)

•de hellingshoek en de oriëntatie van de panelen.

 

Met deze gegevens rekenden SMZ en UU uit wat elk systeem zou opwekken bij optimale werking.

 

Meer dan 5000 deelnemers

Meer dan 5000 zonnepaneelbezitters in Nederland namen deel aan de actie ‘Tel de Zon’. Dankzij deze overweldigende belangstelling vanuit het hele land bieden de resultaten van deze actie een uniek overzicht van de zonnestroom in Nederland.

Voor hun berekeningen hielden de onderzoekers rekening met lokale zonne-instraling op basis van informatie van het KNMI en satellietbeelden.

 

Meer opbrengst dan verbruik

Uit de verzamelde gegevens concluderen ze dat het overgrote deel van de zonnestroomsystemen in Nederland goed tot zeer goed functioneert.

De gemiddelde opbrengst is 33,4 kWh per kWp geïnstalleerde panelen. Een systeem bestaat gemiddeld uit 12 panelen. Dit betekent dat een systeem in die ene week in mei bijna 2 keer zoveel elektriciteit heeft opgewekt per huishouden dan het gemiddelde verbruik per week.

 

Meer weten? klik hier.

Deel dit artikel