Nieuws

Rotterdam organiseert wonen, welzijn en zorg in ouderenhubs

Rotterdam brengt wonen, welzijn en zorg bij elkaar in ouderenhubs. Dat zijn centrale ouderenvoorzieningen waar wonen, welzijn en zorg slimmer worden georganiseerd. Er komen in Rotterdam zes ouderenhubs. De eerste is 10 juli geopend in Prinsenland/Het Lage land door wethouders Sven de Langen en Bas Kurvers.

 

De gemeente Rotterdam investeert in vier jaar tijd zo’n 14 miljoen euro in het programma ‘Rotterdam, ouder en wijzer’. De ouderenhubs zijn onderdeel van dit programma. Wethouder Sven de Langen (o.a. zorg en ouderen): “In de ouderenhubs werken we met een aantal preferente aanbieders om versnippering van budgetten in de zorg tegen te gaan.”

 

Sterke groei

Tot 2035 neemt het aantal 65-plussers in Rotterdam met ruim 30.000 toe, van 97.000 naar 129.000. Zij vormen straks één vijfde van de totale Rotterdamse bevolking. Dat betekent veel kennis en ervaring van een generatie ouderen die de stad veel te bieden heeft. Het stelt ook andere eisen aan de stad. Aan de voorzieningen, aan de woningen en de woonomgeving en aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Het programma ‘Rotterdam, Ouder en Wijzer’ maakt de stad klaar voor het groeiende aantal ouderen.

 

Wonen

Een belangrijke pijler in het programma is het realiseren van geschikte woningen voor ouderen en aanpassingen in de woonomgeving. Wethouder Bas Kurvers (o.a. Bouwen en wonen): “Ik wil dat Rotterdammers in hun eigen wijk oud kunnen worden, dichtbij hun sociale contacten. Daarom wil ik woningen beter geschikt maken om langer thuis te blijven wonen en een buitenruimte met toegankelijke looproutes en scootmobielstallingen. Ook vind ik het belangrijk dat er de komende jaren nieuwe woonzorgconcepten komen, die het gat dichten tussen zelfstandig wonen en het verpleegtehuis. Samen met de partners zet ik me daar graag voor in.”

 

Deel dit artikel