Nieuws

Metselbaksteen wint weer aan terrein

De Nederlandse metselbaksteen deed het in 2018 goed. De afzet op de binnenlandse markt wist zich te herstellen (6%) en de export groeide krachtig (19%). Hiermee komt de afzet metselbaksteen weer vlak bij de psychologisch belangrijke grens van 1 miljard Waalformaat. Dit blijkt uit het jaarverslag van de KNB.

Vorig jaar groeide de totale afzet van de Nederlandse metselbaksteen met 11 procent naar 974 miljoen. De groei van Waalformaat bakstenen zijn export gedreven (+19 procent), hoewel ook de binnenlandse afzet zijn weg naar boven weer wist te vinden (+6 procent). Afzet van laatstgenoemde categorie daalde in 2017 nog met 2 procent. De afzet van de straatbaksteen bleef vrijwel onveranderd (+1 procent) na een jaar eerder met dubbele cijfers te zijn gegroeid.

Positie blijft onzeker

Ondanks de toegenomen groei bestaat de kans dat de belangrijke afzetgrens van 1 miljard Waalformaat metselbaksteen binnen afzienbare tijd weer geslecht gaat worden. Het vooruitzicht op een stagnerende groei van de binnenlandse woningbouw in de komende jaren en onduidelijkheid op de voor Nederlandse baksteenindustrie relevante Britse markt maken dit onzeker.

Energietransitie is hele kluif

Uitdagingen op het gebied van de energietransitie van de industrie en gebouwde omgeving zetten de kleiverwerkende fabrikanten aan om gericht na te denken over de toekomst. Een nieuwe Transformatie- en Innovatieraad Keramiek moet de industrie hierbij begeleiden. 


De sector ziet goede kansen voor het gebakken kleiproduct in een circulaire bouweconomie. Daarin staan nu vooral hergebruik en inzet van secundaire grondstoffen centraal. De brancheorganisatie voor keramische industrie (KNB) bepleit nadrukkelijk daarbij ook de rente van natuurlijk kapitaal te betrekken, doelend op nieuwe natuur, de bijdrage aan waterstandsverlaging en het op diepte houden van vaarwegen door kleiwinning voor bakstenen en keramische dakpannen.


Download hier het volledige jaarverslag. 

Deel dit artikel