Nieuws

Woningmarkt koelt af

De tijden van de verhitte woningmarkt lijken voorlopig voorbij. Het Economisch Bureau van ABN AMRO concludeert dit in de nieuwe Woningmarktmonitor.

In deze Monitor  staat dat de huizenprijzen minder hard stijgen en het aantal huisaankopen met ongeveer vijf procent is gedaald. De verwachte toename van de huizenprijzen van zes procent ligt desondanks één procentpunt boven het historisch gemiddelde.

Minder vertrouwen

Kopers geven aan minder vertrouwen in de woningmarkt te hebben, omdat er minder woningen te koop staan. Hierdoor hebben kopers minder keus en komt een huisaankoop minder makkelijk tot stand. Daarbij zijn de huizenprijzen dusdanig hard gestegen dat het steeds moeilijker is aan een hypotheek te komen.

Economisch hoogtepunt voorbij

Met de daling van het aantal transacties en de minder sterke prijsstijging, worden de signalen van afkoeling van de woningmarkt duidelijker zichtbaar, wat samenvalt met tekenen dat de economische conjunctuur over haar hoogtepunt heen is. De arbeidsmarkt doet het nog goed, maar de verwachting is dat de werkloosheid op termijn weer zal oplopen. Daarbij zullen inkomens minder hard stijgen.

Hypotheekrente blijft nog even laag

De ECB heeft besloten de verhoging van de hypotheekrente nog even uit te stellen. Dit met het oog op de zwakke conjunctuurprognoses en de aanhoudend lage inflatie. Verder gaat de ECB geld beschikbaar stellen aan banken om de kredietverlening aan gezinnen en bedrijven op peil te houden en economische acitiviteit te stimuleren. Hier doet overigens niet alleen de ECB aan mee, ook in de VS en China hebben centrale banken aangekondigd het monetaire beleid te versoepelen om de economie meer lucht te geven.

Stimuleren nieuwbouw

De nieuwbouw blijft nog altijd achter bij de behoefte. Hier zijn verschillende oorzaken voor. Het kabinet wil de woningbouw versnellen en woondeals sluiten met de vijf steden waar de krapte het sterkst is. De afgelopen maanden zijn al deals gesloten Met Groningen en Eindhoven, waarna Amsterdam, regio Rotterdam en Den Haag zullen volgen. 

Deel dit artikel