Nieuws

Deventer maakt zich sterk voor circulariteit

Deventer is een platform gestart dat de circulariteit in de stad een impuls gaat geven. Voor een brede waaier van partijen uit de bouwkolom vindt binnenkort de kick-off plaats. Onder het motto ‘geen afval – geen uitval’.

Deventer heeft de ambitie om in 2050 circulair te zijn. Op de korte termijn ligt er een enorme uitdaging in het circulair bouwen en in circulaire gebiedsontwikkeling. Er is nog beperkt kennis en ervaring op circulair gebied en in de dagelijkse praktijk bestaat er een kloof tussen ambitie en realisme. Vandaar dat Cirkelstad Deventer opdrachtnemers en bedrijven gaat verbinden om van praten naar doen te komen. Deventer maakt een circulaire vuist!


“Circulariteit is op dit moment nog veel meer een vraag dan een kant-en-klare oplossing”, vindt Deventer wethouder Thomas Walder (foto rechts). “Gelukkig dringt het belang van circulariteit steeds meer tot mensen door. En gelukkig zijn er pioniers, mensen die het aandurven om te experimenteren en zo bij te dragen aan de route naar een wereld zonder afval”.

Circulaire matras

“In Deventer zijn veel ondernemers met circulariteit bezig”, aldus Walder. “Auping ontwikkelde bijvoorbeeld onlangs het eerste volledig circulaire matras ter wereld. Een experimenteel volledig circulaire bedrijfshal is neergezet bij VDR Bouwgroep, die daar ook een gemeentelijke prijs voor ontvangen heeft.”


“Een recente koper op het A1 Bedrijvenpark, Davo, is gestart met het bouwen van een volledig circulair gebouw met statiegeld. Dát circulariteit de toekomst is, daar ben ik van overtuigd. Op welke manier, dat gaan we de komende jaren ontdekken.”

Werkatelier

Binnen Cirkelstad Deventer gaan regionale koplopers actief aan de slag om van idee naar realisatie te komen. In deze Community of Practice, bestaande uit allerlei stakeholders in de bouwkolom van bouw, infra en facilitymanagement, wordt kennis gedeeld en ingezet voor projecten.


Door de diversiteit binnen zo’n werkatelier, waar onder andere bouwers, slopers, afvalverwerkers, woningcorporaties, architecten, projectontwikkelaars, innovatieve startups, bouwtoeleveranciers, stedenbouwers, overheden en kennisinstellingen samenwerken aan het realiseren van circulaire projecten, komen ideeën tot bloei. Dit, tezamen met de ambitie van de gemeente Deventer, maakt dat je toekomstbestendige duurzame locaties creëert, waar je als werknemer graag wilt werken en waar je als ondernemer succesvol kunt zijn.

Kick-off bijeenkomst

Cirkelstad Deventer is op zoek naar partijen die circulair willen doen. Heb je interesse om circulariteit in de praktijk te brengen? Meld je aan! Op 18 november 2020 (13.30 – 15.30 uur) vindt de eerste informatiebijeenkomst plaats voor bedrijven en instellingen die willen (en inmiddels al) deelnemen aan Cirkelstad Deventer.


Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op www.versnellingnl.nl/cirkelstad-deventer.


Onze collega's van Duurzaam Gebouwd brengen binnenkort meer updates over Cirkelstad Deventer, zoals interviews met Rutger Büch (Cirkelstad) en wethouder Thomas Walder (Deventer). Volg Duurzaam Gebouwd om op de hoogte te blijven.

Deel dit artikel