Nieuws

Bouw woonzorgcomplex Marijke Hiem afgetrapt

De bouw van woonzorgcentrum Marijke Hiem in Heerenveen is op maandag 4 maart officieel van start gegaan. Het complex omvat tien woongroepen en centrale voorzieningen, gegroepeerd rondom verschillende tuinen.

Het ontwerpconcept heeft twee kernwaarden: zelfredzaamheid en keuzevrijheid. De keuzevrijheid ontstaat door de gelaagdheid waarmee het project is vormgegeven en het verzachten van de overgangen tussen binnen en buiten. Door de hofjesstructuur is er geborgenheid gecreëerd zonder het gevoel te geven dat de bewoner in vrijheid beperkt wordt. De bewoner heeft de keuze zijn dag door te brengen in de geborgenheid van de groep, of juist rond te dwalen binnen de hofjes en de tuin. Bij de doelgroep speelt dementie een grote rol. De aanwezigheid van traditionele waarden is hierbij van groot belang. Deze zijn terug te vinden in het ontwerp voor de gevels, woonkamers, individuele kamers en de tuinen. Iedere woongroep heeft een eigen entree en bestaat uit negen studio's en een gemeenschappelijke huiskamer. Het ontwerp van Marijke Hiem kenmerkt zich door een ingetogen architectuur die zich naadloos in het stedelijk weefsel voegt. Het complex sluit daarmee aan bij de rustige omgeving, maar vooral bij de doelgroep. In het interieur is aandacht besteed aan het comfort en de herkenbaarheid voor de cliënten. De ontsluitingsgangen zijn ontworpen als 'kloostergang'. Dat wil zeggen als overdekte omloop met een directe relatie met de omliggende tuinen. Iedere individuele kamer heeft naast de voordeur een vitrinekast gekregen waarin persoonlijke objecten van de bewoner opgesteld kunnen worden. Dit vergroot de herkenbaarheid van de kamer en maakt de gang een stuk levendiger. 
In de individuele kamers is een zekere mate van inrichtingsflexibiliteit waardoor de kamers gemakkelijk gepersonaliseerd kunnen worden. De gemeenschappelijke kamers zijn uitwisselbaar qua functionaliteit, maar onderscheiden zich door een verschillende uitstraling en kleurstelling. 
Iedere tuin rondom het woonzorgcomplex heeft een eigen thema. Zo nodigt de ene tuin uit tot rust op een bankje, terwijl de andere tuin juist activiteit stimuleert zoals het spelen van een potje jeu de boules. De bewoners kunnen binnen de grenzen van het complex ronddwalen. De verschillende sferen van de tuinen kunnen als oriëntatiepunt worden gebruikt.


De buitengrenzen zijn sturend, maar onopvallend en vormgegeven door middel van hagen en poorten. De looproutes door de tuinen worden volledig vlak uitgevoerd, zodat een rollator of scootmobiel geen hinder ondervindt. 


Een tijdloos ontwerp kenmerkt zich in dit project door de mate van aanpasbaarheid voor eventuele functiewijzigingen in de toekomst. Het ontwerp is erop voorbereid dat het gebouw eventueel omgebouwd kan worden tot onafhankelijke woningen, zodat de toekomstwaarde van het vastgoed gegarandeerd blijft. Het complex wordt afgewerkt met een groendak. Dit is enerzijds duurzaam in verband met de buffering van regenwater. Anderzijds zorgt dit ervoor dat het ingetogen groene ontwerp ook zo toont vanaf de omringende hogere bebouwing. Opdrachtgever Meriant heeft in het voortraject een schetsontwerp opgesteld met Buro Kade (voorheen MBVDA) dat als basis diende voor de ontwerp- en uitvoeringstender dat begin 2018 plaatsvond. De tender werd gewonnen door een consortium van architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra, aannemer Aan De Stegge en installateur Harwig. De tender werd niet alleen gewonnen op prijs, maar juist ook om de integraliteit van het ontwerp, waarbij de visie op zorg centraal staat. Deel dit artikel