Nieuws

Met stickers duidelijkheid scheppen over particuliere speeltoestellen

De discussie over het al dan niet toestaan van particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte is nog altijd niet afgerond. Er werden Kamervragen gesteld, gemeenten werden berispt en een pilot werd afgeblazen. OBB Speelruimtespecialisten denkt nu de oplossing te hebben.

OBB is van mening dat particuliere speeltoestellen prima in de openbare ruimte zouden kunnen staan, mits er maar duidelijkheid bestaat over deze toestellen. Hiervoor heeft het bedrijf stickers ontwikkeld voor op het speelgoed van bewoners dat ze in de openbare ruimte tegenkomen en voor hun eigen speeltoestellen. "Daarmee kan de gemeente laten zien dat kinderen gewoon in de openbare ruimte met speelgoed mogen spelen. Er was namelijk een misverstand ontstaan doordat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) enkele gemeenten gemaand heeft om speelgoed weg te halen c.q. aan de wettelijke eisen van speeltoestellen te laten voldoen", aldus OBB. 


Johan Oost vindt dat de verantwoordelijkheid bij de eigenaren van de speeltoestellen zou moeten liggen: “Kern wat mij betreft is dat het eigendom van het speeltoestel c.q. het speelgoed die verantwoordelijkheid veroorzaakt: “bezit bezwaart”. Speelgoed zoals glijbaantjes, trampolines enzovoort zet je neer voor je eigen kinderen, en buurtkinderen sta je toe/gedoog je. Dus gebruik door derden valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de eigenaar van het speelgoed. Zelfs zo’n groot speelgoedhuis los op het gras zal toch niet als vastgoed bestempeld worden, anders zou er ook WOZ over geheven moeten worden. Dus ouders: gewoon zo nu en dan opruimen na het spelen."


Meepraten over deze kwestie? Geef uw mening op LinkedIn.Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel