Nieuws

Seniorenwoningen met zorgvoorzieningen in Zaandam

In Zaandam kunnen senioren 'hun lol op' als het gaat om langer veilig en geschikt thuiswonen. Stebru ontwikkelde daar namelijk het complex ' Burano', met 144 levensloopbestendige appartementen met zorgvoorzieningen.

De start van de bouw werd op maandag 4 november gevierd met de betrokken partijen: Fraxus, de Zorgcirkel, Syntrus Achmea, Stebru en gemeente Zaanstad. "In gemeente Zaanstad is grote behoefte aan passende woningen voor ouderen", stelt wethouder Songul Mutluer. "Het totaalpakket van Burano kunnen we hier goed gebruiken. De samenwerking van alle verschillende partijen levert een prachtige combinatie op van wonen en zorg, met een gemeenschappelijke huiskamer waar bewoners van Burano en mensen uit deze opkomende buurt elkaar kunnen ontmoeten", vervolgt Mutluer.

Gasloos wonen

Burano komt op de plek van het voormalige gebouw van Post NL, dat al langere tijd leeg stond. Stebru, gemeente Zaanstad en Syntrus Achmea hebben samengwerkt om de appartementen gasloos te realiseren met behulp van warmte- koudeopslag. De ruimte in de plint van het complex is deels verhuurd aan de Zorgcirkel, die zorg aan huis zal gaan leveren in de bovengelegen appartementen. Nog circa 200 m2 in de plint is beschikbaar voor verhuur.

Grootschalige gebiedsontwikkeling

De 144 appartementen maken deel uit van een grootschalige gebiedsontwikkeling in het stationsgebied van Zaanstad. Komende jaren worden hier door Stebru in samenwerking met Impact Vastgoed tevens De Zaanse Helden ontwikkeld en gebouwd. Het totaal bestaat uit ongeveer 750 woningen en 2000 m2 commerciele ruimte. 


Door de verschilende groottes van de woningen kunnen zowel gezinnen, senioren en starters, alsook doorstromers een kans krijgen op een woning in de Zaanse woningmarkt. Het verbindende element tussen de verschillende bouwblokken is de groene en natuurinclusieve gemeenschappelijke daktuin waardoor bewoners het gevoel hebben dat ze zowel in de stad als in het groen wonen. Burano biedt levensloopbestendige appartementen met zorg aan huis en speelt daarmee in op de behoefte van ouderen om langer thuis te wonen én draagt bij aan het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt.

Deel dit artikel