Nieuws

City Deal voor klimaatbestendige steden van start

De City Deal Klimaatadaptatie, gelanceerd op 9 maart, presenteerde op 1 september 2016 in Den Haag het werkplan voor 2016-2017. Met nieuwe publieke partijen en samenwerkingspartners uit onderwijs en bedrijfsleven krijgt de samenwerking nog meer daadkracht.

Het komende jaar staat in het teken van ontwikkelen van doorbraken op zes verschillende thema’s waaronder het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en internationale samenwerking in complexe stedelijke adaptatievraagstukken.

 

Onze steden zijn kwetsbaar voor klimaatveranderingen. Regenbuien worden extremer, natte én droge periodes duren langer en hittegolven komen vaker voor. Daarnaast hebben delta- en kuststeden te maken met een toenemende hoeveelheid rivierwater en een sneller stijgende zeespiegel. Het is dan ook belangrijk om onze steden klimaatbestendig in te richten zodat deze ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijven.


Anders denken en doen

Om steden klimaatbestending te kunnen inrichten is er een verandering van denken en doen nodig. Zo vraagt het bijvoorbeeld van overheden om op een andere manier met de inrichting van de openbare ruimte om te gaan. Daarnaast kunnen ook burgers anders (leren) omgaan met de klimaatveranderingen, door de aanleg van groene daken of groenere tuinen. Om klimaatbestendige steden te kunnen realiseren, moeten overheden daarom nog meer met andere partijen samenwerken.

 

Experimenteren in innoveren

In de City Deal Klimaatadaptatie versterken de partijen hun onderlinge samenwerking in een open cultuur van leren, experimenteren en innoveren. Samenwerking gebeurt in concrete praktijksituaties. De geleerde lessen worden gedeeld met andere partijen zoals het onderwijs.

 

Agenda Stad

De City Deal Klimaatadaptatie is een onderdeel van de Agenda Stad. Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders en richt zich op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties vastgezet. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio’s te versterken.

 

Deel dit artikel