Nieuws

Woondeal voor meer en sneller bouwen in zuidelijke Randstad

Een woondeal tussen het Rijk, provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de zuidelijke Randstad moet de woningproductie laten stijgen, de leefbaarheid vergroten en huisjesmelkers aanpakken.

De woondeal omvat meerdere aspecten: 100.000 nieuwbouwwoningen in provincie Zuid-Holland, een noodknop middenhuur en 800.000 euro voor 2 pilots in Rotterdam. Onder de regio zuidelijke Randstad vallen Rotterdam en Den Haag, de twee woningmarktregio's van deze steden en de gemeenten Leiden en Dordrecht. 


De gezamenlijke overheden willen dat er in de zuidelijke Randstad tussen 2018 en 2025 ruim 100.000 nieuwe woningen bij worden gebouwd. Bijna de helft van dit aantal zal in Rotterdam en Den Haag een plek krijgen. Het Rijk helpt de gemeenten hierbij door het vrijstellen van bepaalde wetten en regels, zodat er bij de bouw tijdswinst kan worden geboekt. Daarnaast moet een aanzienlijk deel van de regionale woningbouwproductie binnen het betaalbare segment vallen. 


In de woondeal is onder andere afgesproken dat woningbouw zoveel mogelijk plaatsvindt in bestaand stedelijk gebied. Daarbij investeert men in gebieden waar ook de mobiliteit wordt verbeterd. Zo komen er afspraken over de gebiedsontwikkeling van het gebied Kralingse Zoom-stadion. Dit gebied krijgt voorrang bij het nemen van maatregelen en het inzetten van rijksmiddelen. Het gebied beslaat ook een groot deel van het oostelijke deel van de stad, waar de gemeente tussen de 15.000 en 30.000 woningen toe wil voegen. 


Het Rijk werkt een zogenaamde noodknop middenhuur uit. Hiermee kan in de toekomst worden voorkomen dat particuliere woningeigenaren excessief hoge huren vragen. Dit helpt gemeente Rotterdam, omdat ze het aantal huizen met een huurprijs tussen de 720 en 1000 euro wil verhogen. 


Met het sluiten van deze woondeal zegt het Rijk 800.000 euro toe aan gemeente Rotterdam. 300.000 euro gaat naar de pilot voor flexwonen. Met deze pilot wil Rotterdam een oplossing creëren waar zowel studenten als statushouders in kunnen worden gehuisvest. Bijvoorbeeld door het plaatsen van prefab-woningen. Daarnaast gaat er 500.000 euro naar de pilot goed verhuurderschap. Via deze pilot gaat de gemeente discriminatie op de woningmarkt aanpakken.

Deel dit artikel