Nieuws

BNA Kubus voor Ben van Berkel en Caroline Bos

In B Amsterdam werd donderdag 3 november tijdens de BNA Architectendag door de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, de BNA Kubus uitgereikt aan Ben van Berkel en Caroline Bos.

 

De jury onder leiding van BNA voorzitter Nathalie de Vries concludeerde  dat Van Berkel en Bos, samen met hun UNStudio-team, de BNA Kubus 2016 meer dan verdienen: “Het bureau beheerst zowel het creatieve als technische proces als geen ander. Het laat zien dat verregaand onderzoek loont, evenals de netwerkgedreven samenwerking tussen professionals in architectuur, infrastructuur en stedenbouw. Dat innovatieve karakter en absolute vakmanschap heeft een voorbeeldstellend en vernieuwend oeuvre opgeleverd.”


Een belangrijke bijdrage aan de discussie en theorievorming

De jury waardeerde ook dat Van Berkel en Bos een belangrijke bijdrage leveren aan de discussie en theorievorming binnen het vak, onder meer via tal van publicaties, voordrachten, debatten en docentschappen aan internationale architectuurfaculteiten.”


Laudatio door Kristin Feireiss 

Voormalig NAi directeu Kristin Feireiss sprak de laudatio uit. Puttend uit een langdurige relatie met Ben en Caroline gaf zij - naast de gebruikelijke loftuitingen - een bijzonder en persoonlijk getint overzicht van het oeuvre van Ben en Carolien en hun bureau UN Studio.  

 

Een enorme erkenning

Alle lof, ook vanuit de inmiddels goed vol gelopen zaal in het voormalige IBM kantoorgebouw, door NEXT Architects omgetoverd tot stad in gebouw, maakte Ben van Berkel nerveus, zoals hij zelf aangaf: “Het ontvangen van de BNA Kubus is voor mij een enorme erkenning. Maar ik zie deze prijs vooral ook als een aanmoediging…er is nog zo veel te doen. Onze ervaring maakt juist dat we met meer comfort kunnen nadenken over de toekomst van het vak. Wij zijn nog lang niet klaar!” Net als Van Berkel wees ook Caroline Bos op het belang van het team: “Ik ben heel blij met deze prijs, deze erkenning. Ik wil vooral UNStudio bedanken: de vele mensen die zich al zoveel jaren inzetten, dag na dag alles geven en waar we enorm trots op zijn. Allen die de creativiteit, slagkracht en veerkracht van ons bureau op allerlei manieren versterken."

 

Kubus

De Kubus is het onderscheidingsteken dat aan een persoon of een instelling wordt toegekend als blijk van waardering voor een bijzondere verdienste voor de architectuur in Nederland. De Kubus zal dit jaar voor de 41ste keer worden uitgereikt.

 

Jury 

De Kubus is toegekend op voordracht van een jury bestaande uit Nathalie de Vries (voorzitter), Steven Nobel, Ton Idsinga, Wienke Bodewes, Willem Hein Schenk en Willem Jan Neutelings.


Deel dit artikel