Nieuws

We dagen de markt uit

Hoe zorg je dat circulariteit op een uniforme manier in aanbestedingen wordt opgenomen? Het is een vraag waar veel overheden mee kampen. Harco Kersten van de provincie Gelderland zal tijdens het BouwCirculair Congres zijn ervaringen delen.

“Inkopers weten veel over de financiële en juridische processen bij aanbestedingen, zelf ben ik echter uit de techniek. Waar ik binnen onze organisatie naar streef is de link te leggen tussen de inkoop en de technische aspecten”, vertelt Kersten over zijn functie. Dat is een interessante combinatie blijkt als hij het woord krijgt. “We proberen het beste uit de markt te krijgen, maar beseffen ons ook dat wij, als opdrachtgever, niet altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.” Daarom daagt hij de aanbieders uit.

Beter dan branchegemiddelde

“Bij aanbestedingen voor asfalt hanteren we de MKI. De LCA’s die we als referentie inzetten zijn de branchegemiddelden, maar per project kijken we of we een stap verder kunnen gaan. Bijvoorbeeld door inschrijvers die 20% onder het branchegemiddelde scoren te waarderen met een EMVI-korting. Dat is ambitieus, maar het is onze manier om elkaar scherp te houden.” Kersten tekent daarbij aan dat hij daarover regelmatig ruggenspraak houdt. “We overleggen met andere provincies en Rijkswaterstaat en wisselen ervaringen uit en willen zo kijken waar er mogelijkheden zijn om de lat versneld te verhogen.”

Brede invulling?

De vraag is of hij circulariteit ook een bredere invulling geeft. “Dat doen we wel binnen de provincie. Bij bermbeheer richten we ons echter meer op de verwaarding van afvalstromen. Maar mijn collega Olga van de Veer zal tijdens de tweede sessieronde ook ingaan op het stimuleren van de biodiversiteit. Beiden praten we uit eigen ervaring en laten we zien welke weg we bewandelen om GWW-aanbestedingen te verduurzamen.”Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel