Nieuws

Groei Noord-Holland zet door

De bevolking van Noord-Holland groeit en dat zal de komende tijd zo blijven. De verwachte bevolkingsgroei stijgt van ruim 2,8 miljoen in 2019 naar ruimte 3,2 in 2040.

De groei in Noord-Holland is vooral te verklaren door arbeidsmigratie, maar ook door vergrijzing. Dat blijkt uit de bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040. De grootste groei tot 2040 is vooral waarneembaar in en om Amsterdam. Alleen op Texel en in Den Helder daalt het aantal huishoudens.

Waarom groeit Noord-Holland?

De waarneembare groei heeft verschillende oorzaken. Het aantal mensen uit het buitenland dat zich vestigt is groter dan het aantal dat vertrekt. Het aantal baby's dat geboren wordt, overtreft daarbij het aantal baby's dat sterft. In de provincie is de concentratie en groei van werkgelegenheid in en rond Amsterdam een belangrijke reden dat veel inwoners uit binnen- en buitenland dat nieuwe inwoners zich hier vestigen. In het noorden van de provincie groeit de bevolking vooral ten gevolge van buitenlandse migratie.

Prognose

Naar verwachting blijft de groei ook in de toekomst hoog. Het aantal inwoners stijgt met 390.000, het aantal huishoudens neemt toe met 214.000. Dit zorgt voor een groei van de woningbehoefte van 202.000 woningen. Het gaat hierbij met name om starters die op zoek zijn omdat een groot deel van de huishoudens al een woning heeft. 

Deel dit artikel