Nieuws

Timpaan en AHV ondertekenen overeenkomst Centrumplan Vinkeveen

Adelaar Herenweg Vastgoed (AHV), en projectontwikkelaar Timpaan hebben de intentieovereenkomst getekend voor de gebiedsontwikkeling van het Centrumplan in Vinkeveen. Timpaan is in 2014 door AHV als marktpartij geselecteerd om de ca. 4,2 hectare. grote oppervlak van het voormalige terrein van De Adelaar Betonwarenindustrie te herontwikkelen naar wonen, winkelen en recreatie.

 

Uitgangspunt van de gebiedsontwikkeling is de Dorpsvisie Centrum Vinkeveen – Dorp aan de plassen, welke in februari 2014 is vastgesteld door de raad van de gemeente De Ronde Venen. Met deze dorpsvisie wil de gemeente de aansluiting van Vinkeveen op de N201 verbeteren alsmede de relatie verbeteren tussen Vinkeveen en het plassengebied. Onderdeel van deze visie is het creëren van een recreatief centrum met voorzieningen en een haven, het verbeteren van de bereikbaarheid van de Vinkeveense Plassen en het mogelijk maken van woningbouw met als thema Wonen aan het water. Het totale gebied beslaat ca. 13 hectare.

 

Aanjaagtafel en   klankbordgroep

Gemeente De Ronde Venen, AHV en Timpaan hebben een zogenaamde Aanjaagtafel geformeerd en gezamenlijk een procesplan opgesteld. Het procesplan is op 5 februari van dit jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin wordt beschreven hoe de Dorpsvisie verder uitgewerkt dient te worden en zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de te maken kosten. Cruciaal hierbij is het creëren van draagvlak voor de haalbaarheid van het plan.

 

Hierbij zijn meerdere partijen belanghebbend waaronder grondeigenaren, direct omwonenden, bewoners en ondernemers, maatschappelijke belangenverenigingen, marktpartijen en andere overheden. Om draagvlak te creëren is een klankbordgroep opgericht bestaande uit Ondernemersvereniging Vinkeveen, bewonersplatform InVinkeveen, directe omwonenden van zowel het noordelijk als zuidelijk deel van de N201 en de Aanjaagtafel.

 

Daarnaast wordt in de oude kantine van de Adelaar een informatiecentrum ingericht waar belanghebbenden informatie kunnen krijgen en mee kunnen denken over deze ontwikkeling.

 

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl  

Jaap Zwart: “Wij zijn Mark van Vliet zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat hij heeft in Timpaan om deze bijzonder interessante en complexe gebiedsontwikkeling tot een succes te maken. De bottom-up benadering van deze gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl past heel goed bij de missie en visie van ons bedrijf.”

 

Projectpartners

Timpaan en AHV hebben Interegion Groep uit Rijpwetering ingeschakeld om het procesmanagement uit te voeren. Lap Landscape & Urban Design uit Rotterdam is geselecteerd voor het stedenbouwkundig ontwerp. Zij worden bijgestaan door planeconomisch adviesbureau Planmaat uit Delft. Planmaat is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de financiële aspecten van de verschillende varianten en scenario’s.

 

Deel dit artikel