Nieuws

Woningbehoefte veel groter dan verwacht

In de komende tien jaar zijn 100.000 meer woningen nodig dan twee jaar eerder werd berekend. Ook is deze woningbehoefte meer verspreid over het land dan vooraf gedacht werd.

In verschillende regio's is hierdoor minder of pas na 2030 sprake van krimp. Daarnaast neemt het aantal huishoudens in Amsterdam minder hard toe dan verwacht, terwijl in Den Haag en Leiden juist sprake is van een fors grotere huishoudensgroei. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Bureau Stedelijke Planning van verschillende huishoudensprognoses van Primos en het CBS. 


Primos 2019 is onlangs uitgebracht. Dit is een digitale doorrekening van de landelijke CBS-prognose van eind 2018. Het CBS maakt zelf ook regelmatig een regionale doorrekening van hun prognoses. Deze stamt echter uit 2016 en is inmiddels verouderd. Dit maakt dat de Primos-prognose voor veel gemeenten en provincies op dit moment de belangrijkste leidraad is voor het bepalen van de woningbehoefte. Bureau Stedelijke Planning heeft de nieuwe Primos-prognose geanalyseerd en de meest opvallende uitkomsten en grootste verschillen met Primos 2018 op een rij gezet.

De groei 

Nederland groeit volgens de laatste prognose tussen 2019 en 2030 met ongeveer 585.000 huishoudens. De verwachting is dat de groei na 2030 enigszins afvlakt. Toch worden tussen 2030 en 2050 nog eens 297.000 huishoudens verwacht. Daarmee verwacht Primos 2019 tot 2030 circa 55.000 huishoudens meer dan Primos 2018. Dit is de sterkste bijstelling in jaren. Ook vorig jaar werd de Primos-prognose al met circa 40.000 huishoudens naar boven bijgesteld.

Groei het sterkst tot 2030

In het grootste deel van Nederland neemt het aantal huishoudens naar verwachting tot 2030 nog aanzienlijk toe. In de Primos-prognoses is de verwachte huishoudensgroei de laatste jaren relatief sterk geconcentreerd in de Randstad. De laatste prognose voorziet echter meer dan in de vorige prognoses een groei die zich meer over heel Nederland verspreidt. Dit komt vooral ten gunste van de regio's die verder van de grote steden vandaan liggen, zoals de regio's Arnhem-Nijmegen, de westelijke Veluwe en Zwolle.
Krimp in Noord-Groningen en Zuid-Limburg

Waar in de laatste prognose van Primos het zwaartepunt van de huishoudensgroei vooral op Amsterdam en Utrecht lag, is in Primos 2019 de prognose voor Den Haag sterk naar boven bijgesteld. Dit komt onder meer door de nieuwe Haagse plannen in het CID. In Amsterdam worden tot 2050 119.400 extra huishoudens verwacht, in Den Haag 80.900, in Utrecht 77.700 en in Rotterdam 49.700. Opvallend is dat Amsterdam de grootste daling heeft ten opzichte van Primos 2018.


Buiten de grote steden zien we een sterke huishoudensgroei in de stedelijke regio's rond Amsterdam en Utrecht. In de Zuidvleugel is de verwachte huishoudensgroei opvallend groot in het zuidelijk deel van het Groene Hart tussen Den Haag, Gouda en Rotterdam: in onder meer de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen bestaan ambitieuze bouwplannen. 

 

Deel dit artikel