Nieuws

Fors minder woninginbraken in 2014

Het aantal woninginbraken is in 2014 flink gedaald. Vorig jaar vonden er 19% minder (pogingen tot) woninginbraken plaats, het aantal overvallen en straatroven daalden beide met 22%. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de nationale politie.

 

In Nederland werden afgelopen jaar ruim 70.651 woninginbraken of pogingen tot woninginbraken gepleegd. Dat zijn er ongeveer 16.500 duizend minder dan afgelopen jaar. Hiermee is het door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in 2012 gestelde doel - 65.000 inbraken in 2018 - al bijna gehaald. Het aantal overvallen daalde met bijna 400 tot 1.267, terwijl het aantal straatroven afnam van 7.002 tot ongeveer 5.500. Ook hier zet de afgelopen jaren ingezette daling dus door.

 

De Veiligheidsmonitor 2014

Ook publiceerde het CBS vandaag de Veiligheidsmonitor 2014, het jaarlijkse bevolkingsonderzoek naar onveiligheid, dat mede in opdracht van minister Opstelten wordt gehouden. Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat slachtoffer wordt van veelvoorkomende criminaliteit, zoals geweld, diefstal of vandalisme, opnieuw is gedaald. Dat onderstreept de ontwikkelingen die we ook zien in de politiecijfers.

 

Burgers ervaren volgens de Veiligheidsmonitor minder overlast van groepen hangjongeren, drugs of dronken mensen op straat en is de overlast van verkeer en fysieke verloedering is in 2014 afgenomen. In de periode 2005-2014 is het aantal personen van 15 jaar en ouder dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van veelvoorkomende criminaliteit in totaal met ruim 30% gedaald. Werden in 2005 nog bijna drie op de tien Nederlanders (28%) hiermee geconfronteerd, in 2014 waren dit er minder dan twee op de tien (19%).

 

Deel dit artikel