Nieuws

Rochdale bouwt aan sterke buurten om kwetsbaarheid te verminderen

Woningstichting Rochdale is bezig met het verbeteren van 1.200 woningen én de woonomgeving in de Van Deysselbuurt in Amsterdam. In dit omvangrijke project, dat gefaseerd verloopt tot ten minste 2031, werken het fysieke en sociale domein nauw samen.

 

"We willen komen tot sterke buurten, dus buurten waar je goed kunt wonen en waar mensen niet kwetsbaarder worden. We willen mensen huisvesten op een manier die goed is voor de huurders en voor de buurt," licht Henrike Klok, roerganger bij de corporatie toe. Bewoners, de gemeente en verschillende organisaties zijn nauw betrokken bij het aanpakken van de buurt.   


Deel van de buurt wordt daarom gesloopt

Ronald van Dijk, Projectmanager Wonen  van Rochdale, vertelt: “De Deysselbuurt dateert uit de jaren vijftig en de woningen zijn zwaar verouderd. Een deel van de buurt wordt daarom gesloopt. Het is ook in sociaal maatschappelijk opzicht een van de slechtst presterende buurten van Amsterdam.  Met maatschappelijke organisaties en leefbaarheidpartijen werkt Rochdale aan een integrale aanpak, met vernieuwende woonvormen en een uitgebreide samenwerking op het sociaal domein.


Ook anderen partijen betrekken in het traject 

Rochdale betrekt ook anderen bij het traject. Cascoland is daar een goed voorbeeld van. "Dat is een sociale onderneming van kunstenaars. Zij doen verschillende projecten met buurtbewoners. In de eendagszaak kunnen buurtbewoners voor één dag eigenaar zijn van hun eigen winkel. Ze hebben daarnaast ook ervaring met de inrichting van de openbare ruimte en hebben onlangs in de Kolenkitbuurt een binnentuin op een parkeerdek ingericht."

 

Huisbezoekprogramma 

In buurtpunt De Leeuw werken Rochdale, het stadsdeel en maatschappelijke organisaties samen aan een huisbezoekenprogramma en houden er een gezamenlijk sociaal spreekuur. Buurtbewoners kunnen naar binnen lopen en krijgen meteen antwoord op hun vragen. Ook als zij iets willen organiseren, kunnen ze daar terecht. 

 

Inzetten op toegankelijkheid van de buurt en op voldoende groen  

Rochdale let ook op de toegankelijkheid van de buurt en op voldoende groen. Ronald van Dijk: "Het is een versteende buurt met toch veel groen. Dat klinkt merkwaardig maar het is zo. Het groen is nogal versnipperd en zit tussen de huizenblokken in. De uitdaging is om dit groen beter te gebruiken. Zo willen we ervoor zorgen dat woningen beter aansluiten op de tuinen Dat is nu niet het geval. We praten met bewoners over het creëren van gesloten tuinen of juist open tuinen. We denken er samen met de gemeente en bewoners over na want er zitten voor- en nadelen aan iedere beslissing."  


Bewoners een rol geven in het beheer van het groen

De corporatie wil de bewoners ook een rol geven in het beheer van het groen. Dat gebeurt nu al bij een aantal binnentuinen. Buurtbewoners kunnen een buurtbak huren en eigen groenten verbouwen. Dat loopt goed want er is al een wachtlijst.  


Niet alles lukt

Niet alles lukt. Zo wilde Rochdale graag van het aardgas af. Daar bleken zoveel haken en ogen aan te zitten dat het bij de eerste blokken niet gelukt is. 


Integraal samenwerken vanuit het fysieke en sociale domein

Henrike Klok: “De buurt is van ons samen, en we hebben er dan ook allemaal een verantwoordelijkheid over. We kunnen als corporatie alleen maar tot sterke buurten komen als we samenwerken. Daarom vraag ik aan zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, de gemeente om mee te denken met de woonprogrammering en de voorzieningen die nodig zijn. Zowel over het fysieke als sociale domein.”

 

 ZorgSaamWonen Congres 

Tijdens het ZorgSaamWonen Congres op 15 november in Rotterdam gaan Henrike Klok en Ronald van Dijk uitgebreid in op hun ervaringen in de Van Deysselbuurt in Amsterdam. Hoe is de samenwerking tussen het fysieke en het sociale domein georganiseerd, wat heeft het opgeleverd, en wat zijn de lessons learned? 

Deel dit artikel