Nieuws

Heuse gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens in de maak

Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Rotterdam gaan een samenwerking aan voor het omvormen van de Merwe-Vierhavens tot een uniek district. Het ruimtelijk Raamwerk MH4 is onlangs vastgesteld door gemeente Rotterdam.

De eerste contouren voor het gebied zijn opgenomen in het Ruimtelijk Raamwerk en bieden richtlijnen voor de invulling van het gebied. Daarmee zetten de partners de volgende belangrijke stap in de herontwikkeling van dit woon- en werkdistrict. Met deze herontwikkeling wordt de traditie 'haven eruit, stad erin' doorbroken. Circulaire economie, energietransitie, digitalisering en wonen en werken komen bij elkaar in MH4.

Het doel

Met het Raamwerk weten ontwikkelaars, bedrijven en andere geinteresseerden in het gebied welke kansen er liggen, welk kwaliteitsniveau ze kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Voor de gemeente en het Havenbedrijf vormt het de basis voor een nieuw bestemmingsplan en de onderbouwing voor toekomstige investeringen. De kern van het raamwerk bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Verschillende deelgebieden met elk een eigen mix aan werken, wonen en voorzieningen, zoals het Galileipark en het Keilekwartier
  • Betere aansluiting van M4H op de omgeving, onder andere door nieuwe toegangswegen van het gebied op de Vierhavenstraat en de Schiedamse Weg
  • Het zoveel mogelijk scheiden van vrachtverkeer en fietsers/voetgangers op twee belangrijke routes: De Makersstraat zal vooral voor het zware verkeer toegankelijk worden, terwijl de Havenallee zich meer gaat richten op fietsers en voetgangers

De initiatiefnemers

Samen met RDM Rotterdam – de oude Rotterdamse Droogdokmaatschappij en tegenwoordig een florerende innovatiehub – vormt M4H het Rotterdam Makers District. Er is plek voor ondernemers en kennisinstellingen uit de nieuwe economie. Jonge bedrijven krijgen de kans uit te groeien tot gevestigde ondernemingen. Jongeren kunnen er kennis maken met techniek. Nieuwe technologieën kunnen ontstaan door spontane samenwerkingen. Dat maakt het stadsdeel tot een proeftuin voor de circulaire economie. Innovatieve maakindustrie komt tot bloei in een bruisende stedelijke omgeving met woningen, horeca, onderwijs en cultuur.

Deel dit artikel