Nieuws

TNO rapport 'Gezond ouder in groene leefomgeving'

TNO heeft een rapport gepubliceerd getiteld 'Healthy aging in a green living environment'.  Het rapport, dat tot stand is gebracht met financiering van het Ministerie van VWS en EZ, duidt onder meer op positieve verbanden tussen groene leefomgeving en beweeggedrag.


De belangrijkste conclusie uit de systematische review van de literatuur is dat er een positief verband is tussen een groene leefomgeving en beweeggedrag, ervaren gezondheid en morbiditeit, mortaliteit en overleving bij ouderen. Er kunnen momenteel nog geen uitspraken worden gedaan over de causaliteit van de relatie.

Waarde professionals in openbaar groen 

Dr. Sanne de Vries, co-auteur van het rapport: “We hopen de wetenschappelijke bevindingen in de toekomst te kunnen doorvertalen in concrete aanbevelingen voor overheden, stedenbouwkundigen, groenleveranciers en anderen die invloed hebben op het groen in de leefomgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dr. Sanne de Vries ( sanne.devries@tno.nl ) of Dr. Frank Pierk ( frank.pierik@tno.nl ). 

Deel dit artikel