Nieuws

Betonlexicon vernieuwd!

Met een eigentijdse vormgeving, een verbeterde zoekfunctie en een Engelse vertaling van de begrippen met aanvullende literatuurverwijzingen en websiteverwijzingen spelen de partners in op de kennisvraag van de bezoekers.

Het vernieuwde digitale woordenboek van de betonbranche, waarin ruim 300 begrippen uit de cement- en betonwereld zijn opgenomen, wordt dinsdag 9 september 2014 om 15.00 uur door de partners officieel gelanceerd tijdens de BetonVakdagen in Gorinchem. Het nieuwe BetonLexicon is nu al in te zien op www.betonlexicon.nl.
 

Eén taal

Binnen de bouwwereld worden veel verschillende begrippen gebruikt. Diezelfde begrippen hebben soms een andere betekenis. Om spraakverwarring te voorkomen, is het belangrijk dat we in de bouw één uniforme taal spreken. Door gebruik te maken van het BetonLexicon spreken we allemaal diezelfde taal.

De begrippen in het BetonLexicon bevatten naast een uitleg ook illustraties, foto’s en verwijzingen naar websites, vakliteratuur en regelgeving. Door de intensieve samenwerking van de deelnemende partijen en bezoekers wordt het BetonLexicon steeds geactualiseerd en aangevuld.
 

Een Ipad mini voor een nieuw begrip

Bezoekers die begrippen uit de cement- en betonwereld missen, kunnen dit kenbaar maken aan de redactie (info@cementenbeton.nl). Onder de inzenders die vóór dinsdag 9 september 2014 een ontbrekend begrip insturen, verloten we een Ipad mini. De redactiecommissie bekijkt alle aangedragen begrippen en beoordeelt of ze worden opgenomen in het BetonLexicon. Zo wordt het BetonLexicon steeds meer van de gebruiker, voor de gebruiker.
 

Partners

Het BetonLexicon is een gezamenlijk initiatief van Cement&BetonCentrum, Betonvereniging, Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR), Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) en Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN). Dit artikel komt uit Bton

Deel dit artikel