Marc Verheijen


`Architect gemeente Rotterdam`
  0651703519

Marc Verheijen (1965) is van origine verkeerskundige. In 1987 begon hij als assistent ontwerper infrastructuur bij de gemeente Rotterdam. Binnen dS+V (dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting) is hij doorgegroeid tot lid van de staf stedenbouw. Zijn afgeronde studie architectuur aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam en later zijn docentschap hebben aan deze ontwikkeling bijgedragen. Binnen dS+V was Marc verantwoordelijk voor complexe projecten op het grensvlak van stedenbouw, mobiliteit en landschap. Naast zijn rol als ontwerper heeft Marc veel projecten geïnitieerd, studies en masterplannen geleid en artikelen en essays geschreven. Zo is het boek ‘In transit, mobiliteit, stadscultuur en stedelijke ontwikkeling in Rotterdam' van zijn hand. Na dS+V heeft Marc twee jaar als leidinggevende bij het Office for Metropolitain Architecture (OMA) gewerkt. Op dit moment werkt hij als architect voor de gemeente Rotterdam en is hij als lector verbonden aan onderzoekscentrum RDM, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam. Beide praktijken hebben de focus op het integraal ontwerpen en realiseren van infrastructuur. Als architect van de gemeente door professioneel opdrachtgeverschap in te vullen, uitdagende uitvragen te formuleren en zelf complexe infrastructuur te ontwerpen, varierend van bruggen tot metrostations. Als lector door praktijk gericht onderzoek te initieren met als doel nieuwe kennis te ontwikkelen voor zowel de prakitijk als het onderwijs. Een tweede boek van zijn hand, met als titel 'infratecture; infrastructuur als ontwerpopgave', komt begin 2015 uit.

Artikelen

infrastructuur infratecture integraalontwerpen stedelijkeinfrastructuur openbaarvervoer

Werk & projectervaring

  • project architect gemeente rotterdam 11-11-2014 - Recent - rotterdam
  • project Lector Hogeschool rotterdam 01-01-2014 - 31-12-2014 - RDM campus
  • project chef de bureau OMA 01-11-2005 - 01-11-2007 - rotterdam
  • project ontwerper infrastructuur gemeente rotterdam - 01-11-2004 - rotterdam