Blog

INFRATECTURE: duurzaam ontwerpen aan de stad

Hoe speel je als stadsontwerper het beste in op de snel veranderende mobiliteitstrends. Het verduurzamen van de aandrijfsystemen van auto's, scooters en binnekort ook motoren gaat razendsnel. alles lijkt elektrisch te worden. zelfs de eerste elektrisch aangedreven skateboards zijn al gesignaleerd. Wat betekent dat voor de ontwerpers van steden, starten, wegen en OV-systemen?


Ontwerpen van steden vraagt rust, lange adem en traagheid. De steden die ons het best bevallen, die we ‘en-masse’ in onze vakanties bezoeken, zijn steden die eeuwenlang hebben mogen rijpen. Florence, Delft, Sienna zijn voorbeelden van steden die elke vorm van mobiliteit gekend hebben. Van postkoets tot vrachtwagen, van ezel tot brommer. Door de historische kwaliteit van de binnensteden hebben deze steden zich in de kern niet aangepast aan de steeds weer veranderende mobiliteit. Deze stadskernen zijn sterker dan de veranderende mobiliteitstrends en zijn daardoor inspirerende voorbeelden voor steden als Parijs en London.
 

Asfalt weghalen

Deze steden steken op dit moment veel energie en geld in het op de auto terugveroveren van het stedelijk domein. Niet door oplaadpalen te plaatsen maar door asfalt weg te halen. Niet door parkeergarages te bouwen maar door te investeren in hoogwaardig openbaar vervoer. Het moet tot de leaserijder nog doordringen maar als je zeker wil zijn van 0% bijtelling moet je een metro-abonnement nemen. Het is zaak voor de stadsontwerpers geen overhaaste antwoorden te gaan zoeken op de elektrificering van de autovloot. Belangrijker is het verder versterken van de menselijke kwaliteit van de openbare ruime. Zoek de balans tussen de functionele kwaliteit van deze ruimte en de ambiance die deze ruimte biedt aan de stedeling. O ja, voor degene die het vergeten zijn; infrastructuur is ook openbare ruimte…..Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel